Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Piktogramy

Stránka naposledy upravena 10:36, 22 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lenkou_Říhovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.


  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Piktogramy jsou maximálně zjednodušená zobrazení předmětů, činností a vlastností . Jsou snadno srozumitelné všem kategoriím osob z hlediska kultury, postižení, národnosti nebo věku. Stále více se používají na veřejných místech, budovách i v tištěných materiálech. Cílem je umožnit lidem rychlou orientaci všude tam, kde by se slovní vyjádření mohlo stát překážkou k porozumění, například v dopravě, v nemocnicích apod. Pomocí piktogramů lze předávat i různé instrukce, příkazy a varování.

  Piktogramy patří mezi formy alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Jejich pomocí mohou osoby s narušenou komunikační schopností sdělit okolí své pocity a potřeby, mohou být aktivní v komunikaci i ve vzdělávacím procesu. Pro potřeby komunikace lze piktogramy využít u dětí s těžším mentálním postižením, u dětí autistických i u dětí s více vadami. Jsou vhodné všude tam, kde chceme usnadnit postiženým dětem orientaci v běžném životě, naučit je samostatnosti, naučit je vyrovnat se s prostředím, v němž žijí.

  Při zavádění piktogramů je nutné postupovat pomalu, respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte, nesmí být opomíjena spolupráce s rodiči. Také veřejnost by měla být informována o tom, že dotyčná osoba používá ke komunikaci piktogramy. Výuka komunikace pomocí piktogramů se zaměřuje nejdříve na jednoduché předměty a činnosti blízké chápání konkrétního dítěte, nejčastěji se začíná s obrázky členů rodiny. 

  Vhodné je dodržovat určitý metodický postup:

  1. fixace zraku
  2. koncentrace pozornosti
  3. osvojování
  4. opakování
  5.  praktické procvičování
  6.  obohacení programu ( didaktické hry, výtvarná činnost..)

  Dorozumívání pomocí piktogramů se jeví pro svou jednoduchost a názornost vhodné pro nemluvící jedince také proto, že nevyžaduje od okolí žádné speciální znalosti či dovednosti a je tedy srozumitelné pro všechny.

  Použité zdroje a literatura

  • Krahulcová, B. Komplexní komunikační systémy sluchově postižených, Praha :UK, 2001. ISBN 80-246-0329-2
  • Kubová, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí, Praha: Tech-market, 1996. ISBN 80-902134-1-3.
  • Mlčochová, J. Program počáteční výuky piktogramů pro děti s těžkým mentálním postižením, Praha: materiály SAAK, 1999.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • Jak to je http://www.howitis.org.uk/browse.html - černobílé piktogramy k tématům: pocity, osobní práva, bezpečnost, osobní péče, sexualita. K použití volně pro vzdělávací a sociální účely bez komerčního záměru

  Klíčová slova
  • alternativní komunikace
  • augmentativní komunikace
  • dorozumívání
  • piktogram