Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pětilístek

Stránka naposledy upravena 13:14, 15 Kvě 2014 uživatelem Pavlína Hublová

   

  Toto heslo bylo založeno Petrou Boháčkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

   

  Výklad hesla:

  Pětilístek je pětiřádkové "povídání" ("básnička"), které po pisateli vyžaduje, aby shrnul informace a názory do výrazů, které námět vystihují (popisují), nebo o něm uvažují.

  1. První řádka je jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jméno).
  2. Druhá řádka je dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět).
  3. Třetí řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – tedy co dělá, nebo co se s ním děje.
  4. Čtvrtá řádka je věta o čtyřech slovech vztahujících se k námětu.
  5. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu námětu.
   
  Rozvíjené dovednosti - žák se rozpomíná na známé informace a klade je do souvislosti k tématu pětilístku. Žák vybírá nejpřesnější pojmenování, která vystihují podstatu tématu, jak ji sám vnímá.

  Pětilístek je vhodné použít ve fázi evokace nebo reflexe. Složitější obdobu pětilístku je diamant, kde ale přidáváme také hodnocení tématu, protože jej popisujeme nejdříve pozitivně, poté negativně.

  Poznámka:

  "Není vhodné žákům zadávat pětilístek pomocí slovních druhů, tj. první řádek podstatné jméno, druhý řádek přídavná jména, třetí řádek slovesa aj. Přestože v závěru opravdu výsledný pětilístek podobně vypadá, pokud učitel zadá metodu tímto zjednodušeným způsobem, připraví žáky o možnost nad tématem hlouběji přemýšlet. Nebudou-li žáci zadání rozumět, je lépe uvést příklad, než se uchýlit k vysvětlení pomocí slovních druhů."[2]

  Použité zdroje a literatura

  [1] STEELOVÁ, J. a kol. Příručka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. o. s. Kritické myšlení, 2007.

  [2] ALTMANOVÁ, Jitka. Pětilístek. Metodický portál: Články [online]. 04. 02. 2014, [cit. 2014-05-15]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18339/PETILISTEK.html>. ISSN 1802-4785.

  Klíčová slova
  • informace
  • pětilístek
  • vyjadřování

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   Ukázka nevyplněného pětilístku - gravitační síla.doc
  Žádný popis
  26.5 kB21:33, 16 Pro 2009Mgr. Petra Boháčková
   Ukázka vyplněného pětilístku - gravitační síla.doc
  Vyplněno žákem šesté třídy
  26.5 kB21:35, 16 Pro 2009Mgr. Petra Boháčková