Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Simulace, Simulační hra

Stránka naposledy upravena 08:02, 27 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Josefem Valentou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Simulace (simulační hra) v edukačním kontextu znamená obvykle hru, při níž hráči vstupují do fiktivní situace a řeší nějaký momentálně fiktivní problém, který však mívá obvykle velmi reálné jádro (je blízký nějakému skutečnému problému). Hráči jsou přitom v této fiktivní situaci „za sebe“. Nehrají tedy jiné postavy, hrají ve smyslu: „já, jako bych byl v situaci, že…“. Někdy ale přijímají v rámci této situace i určitou sociální roli, a to opět „za sebe“: „já, jako bych byl v této situaci v sociální roli…“.

  Příkladem takové situace může být nácvik na personální pohovor: Jeden žák hraje personalistu, druhý sebe samého, jakoby by byl v situaci personálního pohovoru. Pokud jde o sociální roli: Např. žáci ekonomických škol působící v tzv. fiktivních firmách řeší fiktivní problémy v rolích majitel, jeho asistent, ekonomický ředitel, ředitel marketingu atd. V těchto rolích jednají tak, jak by jednali, kdyby v nich skutečně byli oni sami (nehrají tedy „nějakého majitele“).

  Simulace původně znamená vesměs předstírání příznaků nemoci nebo modelování nějakého procesu (např. v technice, meteorologii atd.). V tomto druhém smyslu také můžeme uvažovat o edukačních simulacích.
  Simulace jsou styčným metodickým polem mezi dramatickou výchovou, sociálně psychologickým výcvikem, zážitkovou pedagogikou, globální výchovou atd.
   
  viz též hesla „dramatická výchova“, „dramatizace“, „hraní rolí“

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura a periodika:

  • HOLEC, O. a kol.: Instruktorský slabikář. Brno: Prázdninová škola Lipnice, 1994.
  • MEADOWS, D.: Fish Banks, ltd. Praha: Nadace EVA, 1994.
  • PIKE, G. - SELBY, D.: Globální výchova. Praha: Grada, 1994.
  • VALENTA, J.: Dramatická výchova a výchova osobnostní a sociální. Tvořivá dramatika 1/2007, s. 1-8.
  • VALENTA, J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik - srovnání systémů. Praha Institut sociálních vztahů 1999.
  • VALENTA, J.: Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Raadce učitele.3., Praha, Raabe 2003, C 2.9, 34 s.
  • VALENTA, J.: Metody a techniky dramatické výchovy. 3.vyd., Praha, Grada 2008. 
  Odkazy: