Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura a odkazy

Stránka naposledy upravena 14:00, 10 Kvě 2010 uživatelem David Pokorný

  Literatura a periodika:

  • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha, DAMU 2004.
  • PETRUŽELOVÁ, J. Rodinná výchova a dramatika. Několik poznámek k uplatňování metod dramatické výchovy na II. stupni základní školy. Roč. XV, č. 1 (40), 2004.
  • ULRYCHOVÁ, I. Faustův dům. Scénář školního dramatu. Roč. XVI, č. 3 (45), 2005.
  • VALENTA, J. Dramatická výchova a výchova osobnostní a sociální. Tvořivá dramatika 1/2007, s. 1-8
  • VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik - srovnání systémů. P,ISV 99.
  • VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vzdělávání. Praha, Institut soc. vztahů 1995.
  • VALENTA, J. Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Rádce učitele.3., Praha, Raabe 2003, C 2.9, 34 s.
  • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3.vyd., Praha, Grada 2008.
  • VYSKOČILOVÁ, V. Pohádka a multikulturní výchova. Roč. XVI, č. 3 (45), 2005.
  Odkazy:
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova