Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dramatizace

Stránka naposledy upravena 20:31, 6 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Josefem Valentou.

  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  V pedagogickém kontextu znamená „dramatizace“ obvykle převedení nějaké učební látky do podoby hrané scénky. 
  Ve vlastním obecném smyslu znamená dramatizace „přetvoření původně epické, obvykle prozaické literární látky, někdy však také lyrické předlohy, do dramatického tvaru“. [1] V rámci edukace pak jde především o „zdivadelnění učiva“.[2] Slovo „dramatický“ však odkazuje k „dramatu“. Mělo by tedy předurčovat, že jednající (hrané) postavy se ocitnou v situaci natolik neúsnosné, že začnou vzájemně jednat, aby situaci vyřešily. Hrají-li žáci takové situace, pak jejich hra plně vyhovuje obsahu pojmu dramatizace.
  Můžeme ovšem využít i tzv. „dramatizace bez dramatického děje“ (pokud postavy neřeší problém, ale hráči např. jen „znázorňují“ nějakou skutečnost – stromy v lese kývající se ve větru; koloběh vody apod.). Zde se pak může využít termín improvizace bez dramatického děje.
  Optimálně by tedy dramatizací měly být nazývány ty „převody“ učební látky do formy divadla a dramatu, kde - v rámci fiktivní situace - žáky hrané postavy (nebo žáky hrané věci; zvířata;chemické prvky atd.) řeší určitou, pro ně komplikovanou situaci.
  Poněkud odlišný význam může pak mít slovo dramatizace přímo v samotné dramatické výchově, kde se jedná ve většině případů skutečně o převod nějaké literární předlohy do podoby buď dramatického textu a následně do podoby inscenace (divadla hraného dětmi) nebo do podoby edukační dramatické struktury (viz heslo dramatická výchova) při práci ve třídě.

   ________________________________________________________________________________

  [1] viz. http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=682

  [2] viz. např. http://www.rvp.cz/clanek/233/2393

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  Příklady z praxe

  Související hesla