Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Prvouka - kooperativní výuka - ZÁŘÍ

Stránka naposledy upravena 23:43, 17 Led 2010 uživatelem Jan Zouhar

  Vyučující: Mgr. Petra Stanjurová

  Třída: 3.

  Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

  1. týden

   Tematický celek: 

  Seznámení, stanovení pravidel, vhodné chováni, vlastnosti

  Učivo:

  - rozhovor: vzájemné přivítání, seznámení, stanovení pravidel chování v naší třídě, seznámení se školním řádem, s právy a povinnostmi dětí, rozdání, nadepsání učebnic a pracovních sešitů, vysvětlení, jak s nimi budeme pracovat

  poslech pohádky z knihy O pejskovi a kočičce - Jak myli podlahu, navazující rozhovor na téma spolupráce a následně jednoduchý nástin principů kooperativní výuky - "Jak to bude v naší třídě probíhat."

  - hra: jednoduchá hra na rozvoj spolupráce ve dvojici - slepec a jeho navigátor, společná reflexe po ukončení hry, utvoření kooperativních skupin, které budou spolupracovat během celého školního roku, rozdání Spolupracovníčků  a utvoření prvního záznamu do Spolupracovníčka, rozdání hodnotících karet a karet rolí, vysvětlení a ukázky, k čemu se používají: (http://dum.rvp.cz/materialy/zaciname-s-kooperativni-vyukou.html).

  - záverečné opakování: na arch děti píší vše, co podle nich souvisí se spoluprací, rozhovor nad společným dílem, arch zůstane pověšen ve třídě během roku

  - práce s textem: uč. str. 7, 8, PS str. 13, 14 společně komentujeme

  - zápis: napiš do sešitu, jaké vlastnosti by měl mít tvůj kamarád

  -shrnutí pravidel chování: děti na větší papír píší, jak si představují soužití v naší třídě, pracují samostatně a jejich názory si rovněž rozebereme a vyvěsíme ve třídě.

    

  2. týden

  Tematický celek: Opakování z 2. ročníku

  - Učivo: sedíme v pracovním kroužku a společně si opakujeme učivo z druhého ročníku, volný rozhovor o probraných tématech, doplňujeme do pracovního sešitu str. 4 - 8

  - pohybové a relaxační chvilky: Během práce si dopřejeme několik pohybových chvilek, které souvisí s opakovaným učivem např. opakování částí těla s říkankou Hlava, ramena, kolena, palce, pantomima různých živočichů, pohyb rostlin a stromů během různého počasí, poslech CD Zvuky přírody, časy během dne, co zrovna děláme, jak trávíme volný čas - pantomima sporty apod.

   

  3. týden

  Tematický celek:Vzpomínky na prázdniny, ochrana sebe sama

  Učivo: motivace: poslech četby kapitoly Ve vlaku z knihy Honzíkova cesta

  - kooperativní činnost: skupina píše na arch odpovědi na otázky: Jaký je podle vás Honzík? Vaše skupinka jede vlakem, popište svou cestu. Jaký dopravní prostředek upřednostňujete? Který je podle vás nejbezpezčnější? Slyšeli jste o nějakých srážkách dopravních prostředků, pádu letadla apod.?

  - následuje společné přečtení prací, jejich zhodnocení a zjištění, v čem se skupinky shodují a proč tomu tak je

  - prázdniny - rozhovor o prožitých prázdninách, práce s mapou - vyhledávání míst, kde děti byly, nástrahy a nebezpečí cestování, ochrana sebe sama a osobních údajů, důležitá telefonní čísla

  - zápis: nalepení obrázků záchranářských aut - ke každému píšeme důležité telefonní číslo, zopakování, co to jsou osobní údaje, zapsanání věty: Sve osobní údaje nikdy neříkáme cizím lidem!

  - stolní hra Dávej bacha http://www.4bambini.cz/hry/davej-bacha-aneb-bezpecny-start-do-zivota/

  - prezentace  http://dum.rvp.cz/materialy/chranim-sebe-2.html

  - pohled - napiš pohled svému kamarádovi, dodržujeme správně napsanou adresu a další údaje

  - závěrečné shrnutí probraného učiva

   

  4. týden

  Tematický celek: Můj domov, moje rodina

  Učivo:

  - motivace: loutkové představení (hraje učitelka), setkavá se zde několik děti (maňásků, obrýzků..) a každé popisuje svůj domov, např. pračlověk, chudé dítě z Afriky,velmi bohaté dítě, dítě z pralesa, dítě z velmi vyspělé země, dítě žijící v horách, u moře apod.

  - výklad: práce s textem, rozhovor dle str. 4, 5, v učeb.

  - kreba: do sešitu nakresli plán svého domu, popiš místnosti, společné představení před třídou, porovnávání s kamarády, zjišťování, podobnosti, co bych doma ještě chtěl mít....

  - PS str. 9

  - obálka - nadepisování obálky se svou adresou

  - kooperativní činnost: téma denní činnosti

  Trojice obdrží (vylosuje si) šest lístečků s vystřiženými obrázky zboží z letáků supermarketů. Má za úkol vymyslet příběh na téma: Co dělám během dne a v příběhu použít všech šest slov. Děti nesmí zapomenout na všechny části dne. Svůj smyšlený příběh vyprávějí před třídou. Jedno z dětí popisuje ráno a dopoledne, druhé poledne a odpoledne, třetí večer a noc. Ostatní hodnotí pomocí hodnotících kartiček - smajlíků. Uč. se náhodně ptá, proč si dítě vybralo zrovna tuto hodn. kartu. Možno nahrávat na diktafon.

  - PS str. 10 (místnosti v domě)

  - pantomima: jednotlivci si vylosují lístečky s názvy místností v domě, pantomimicky ztvárňují, co se v této místnosti odehrává, ostatní hádají, co žák dělá a kde se nachází

  - výklad: rodina str. 6 v uč., rozhovor o tématu, odpovědi na uvedené otázky

  - kooperativní činnost: Trojice si dle zadání připraví scénku různé rodinné situace, např. rodina na dovolené, maminka se dvěma dětmi v obchodě, u lékaře, návštěva v nemocnici, cestování...Ostatní předvedené scénky hodnotí nejen hodnotícími kartičkami, ale také rozhodují, zda se jednalo o vhodný či špatný příklad

  - PS str. 11, PS str. 12/3 společně

  - společné shrnutí

  - pro zpestření poslech nahrávky na diktafonu

  - při zůstatku času: kresba rodiny do sešitu

   

  Poznámky: Všechny úkoly uvedené v pracovním sešitě nemusíme splnit.

  Reflexe: Na závěr všech kooperativních činností, které jsou uvedeny ve všech měsících tohoto tematického plánu, by měla následovat reflexe žáků. Žáci odpovídají na dané otázky, které mohou být vždy stejné, mohou být napsány na archu ve třídě, nebo je může učitel dle činnosti obměňovat. Měly by však být přizpůsobeny věku žáků a jejich schopnosti reflektovat své výsledky a výsledky skupiny. Otázky klade učitel, nebo si je mohou žáci klást navzájem. Může se jednat například o otázky typů:

  Jak ses zapojil do práce skupiny? Kdo se vůbec nezapojoval? Kazil vám někdo úmyslně společnou práci? Jaký důvod jsi měl proto, abys kazit kolektivní práci?

  Dosáhli jste stanoveného cíle? Bylo to složité? Dalo by se to nějak zjednodušit a jak? Chtěli byste raději práci nebo problém řešit sami? Jaká pozitiva a jaká negativa vidíte na práci ve skupině? apod.

  Používané učebnice a učební texty: Prvouka: Nová škola
   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova