Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

ÚNOR

Stránka naposledy upravena 12:12, 31 Srp 2009 uživatelem Anonymous?
  Obsah
  Žádné titulky

  1. týden

  Tematický celek: Rostliny, znaky rostlin

  Učivo:

  - Bleskovka: opakování zminulé hodiny - otázky a odpovědi, společné znaky rostlin, rozeznávání zástupců rostlin na obrázcách.

  - skupinová práce: arch pro skupinu, na něj dopisují a dokreslují informace o rostlinách, jejich společné znaky, výživu, dýchání a rozmnožování.

  - ukázky romnožování rostlin, pokusy (naklíšená brambora, fazole, řízky, cibulky)

  - nákres do sešitu - výživa rostliny a člověk

  - PS str. 37

  - kvetoucí a nekvetoucí rostliny: výklad - dle obrázků ši fotografií rostlin určujeme, zda se jená o kvetoucí či nekvetoucí

  - užitkové rostliny x plané: výklad dle str. 37 - rozlišování dle obrázků, určování druhů ovoce a zelniny.

  - zápis: rozdělení ovoce, rozdělení zeleniny + nákres ke každému

  - závěrečné shrnutí

  2. týden

  Tematický celek:Užitkové rostliny, hospodářské plodiny, plané, části rostlin

  Učivo:

  Bleskovka - dle obrázků rostlin včetně stromů, jejich plodů a listů žáci rozeznávají jednotlivé druhy. Kdo uhádne, má korálek

  - výklad: hospodářské plodiny: str. 37 v učebnici

  - zápis hospodářské plodiny - rozdělení + nákresy

  - PS str. 41 - samostatně - klasifik.

  - procvičování, rozeznávání zástupců

   - rozeznávání obrázků dle str. 38 v učebnici, rozhovor, práce s atlasem, určování rostlin dle klíče

  - zápis + kresba - okrasné, léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

  - hra - kouzelná krabička: Každé dítě si z kouzelné krabičky, kde jsou uloženy fotografie různých rostlin vybere pět obrázků. Do sešitu napíše odpovědi na otázky: Je to rostlina užitková, nebo planá, kvetoucí, nekvetoucí, ovoce, zelenina + druh, okrasná, léčivá, jedovatá, chráněná?

   

   3. Týden

  Tematický celek:

  Učivo: Části rostlin, kořen, stonek, list

  - pozorování rostlin ve třídě a v okolí školy, sledování proměnu stromů v zimě, určování částí rostlin

  - kresba rostliny do sešitu - popis částí nadzemní i podzemní

  - výklad kořen str. 39 v uč,

  - zápis - fce kořenu

  - PS str. 38

   - výklad stonek str. 40 v uč., určování dle atlasu, rozlišení - dřevnatý a bužnatý

  - pexeso stromy, keře a byliny

  - zápis - fce stonku, typy stonku (lodyha, stvol, stéblo)

  - PS str. 39

  - výklad + četba listy, části listů, fce listů, tvray listů str. 42 v učebnici

  - k tomu provedem zápis

  - kooperativní čínnost - Skupina má tři členy. Jeden je knihovník - hledá informace v knize, druhý je zapisovatel - zapisuje informace na papír a třetí je mluvčí - prezentuje před třídou. Během činnosti děti projdou těmito rolemi třikrát. Jejich úkolem je nalézt v atlasu devět různých rostlin a popsat na papír jejich části (kořen, stonek a typy stonků, tvary listů)

   

   4. týden

  Tematický celek: Části rostlin - květy, plody, opakování

  Učivo:

  - Bleskovka z minulého tématu

  - PS str. 40/8, 9

  - výklad - květy, pozorovní obrázků a rozhovor str. 43 v uč.

  - kresba květu a jeho popis do sešitu, zápis - fce květů

  - pojmenovávání různých rostlin dle obrázků v encyklopedii

  - skupinová práce - utváření skupin rostlin -dle ročních období, ve kterých kvetou. Arch papíru přeložený na 4 části - 4 roční období. Děti vypisují rostliny z atlasu, nebo lepí obrázky, nebo malují na arch. Na závěr prezentují před třídou.

  - plody - výklad, dužnaté plody, suché plody, roznášení plodů str. 44 v uč.

  - PS str. 40/10, 42/ 14

  - ovocná mísa - výroba ovocného salátu z dužnatých i suchých plodů

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova