Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

LISTOPAD

Stránka naposledy upravena 12:46, 23 Srp 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky
   

  1. týden

  Tematický celek:Typy krajiny, voda v krajině
   

  Učivo:

  - úvod, skupinová práce:Téma typy krajiny: Třida je rozdělena na dvě skupiny. Pracují s uč. str. 18 a s mapou. Jedna skupina zpracovává téma lesnatá krajina a druhá průmyslová krajina. Mají dva úkoly, 1. přečíst si text v uč. a ústy mluvčího (může mít poznámky v sešitě) prezentovat před třídou. 2. v mapě nalézt tuto krajinu.

  - PL č. 1 (příloha listopad)

  - DVD Moudronos: Sledování DVD Moudronos - téma voda, diskuze k tomuto dílu.

  - práce s textem: uč. str. 18

  - zápis: Voda v krajině, rybník x přehrada, tok řek, kresba toku řeky do sešitu

  - PL. č. 2

  - PS str. 21

  - výklad: Lesy, les jako zásobárna vody. Uč. provádí výklad, děti relaxují při poslechu CD Zvuky přírody. Na výklad navazuje kooperativní činnost

  - kooperativní technika: Bzučící skupiny: Třída je rozdělená na skupiny. Skupina zpracovává téma: Les jako zásobárna vody. Diskutuje o tématu, dále vyhledává informace dle obrázků a v encyklopedii, zjištěné informace zaznamenává na papír. Následuje prezentace. Mluvčí třídě prezentují práci své skupiny. Po předvedení všech skupin, celá třídá vyvodí závěry, srovnává s ostatními, skupiny doplní, co nového se dozvěděly apod.

  - PC prezentace: frontálně - vyhledávání na mapě: http://dum.rvp.cz/materialy/ceska-republika-vodstvo.html

  - samostatně nebo DÚ - PL č. 4 

  - závěrečné shrnutí

   2. týden

  Tematický celek: Naše vlast

  Učivo:

  - motivace: Děti opět navštíví plyšák Teta sova, která se vrátila z dovolené a potřebovala by se dozvědět, co zameškala, co se děti naučily, když tu nebyla...

  - skupinová práce: opakování voda, vodstvo - PL č. 3, pracujeme v menší skupině, pracuje s mapou a PC prezentací http://dum.rvp.cz/materialy/ceska-republika-vodstvo.html

  - nové téma: Naše vlast 

  - četba - pověst o Čechovi - Jak vznikla naše vlast?

  - kresba pověsti do sešitu

  - kooperativní technika: Metoda tří (čtyř) barev - 1. fáze: Třída je rozdělena na skupiny. Každá skupina obdrží papír jiné barvy s tématem, které zpracovává. např. Jak vznikla naše země? Co víš o našem hlavním městě? Jaké máme státní symboly? Znáš nějaké pamětihodnosti, zajímavá místy, pohoří, řeky ...ČR? Děti ve skupině píší odpovědi na toto své téma na svůj barevný papír. Co každé z nich napadne, to napíší. Jedná se o prvopočáteční informace ještě před výkladem.

  - výklad- dle str. 19 a 20 v uč., četba a rozhovor o zjištěných informacích.

  - práce s mapou - vyhledávání - sousední státy, kraje, dle str. 20 v uč. Praha, Čechy, Morava a Slezsko

  - Metoda tří (čtyř) barev - 2. fáze. Skupiny si vymění papíry a dopisují k tématu, který na novém papíře získaly, informace, které zde chybí a které se dozvěděly při výkladu.  

  - vyhodnocení metody- skupiny před třídou čtou, co vše oni i předešlá skupina před nimi na papír napsala. Zhodnotíme, které informace ze všech barevných papírů, jsou podstatné a shrneme. Papíry uschováme na další hodinu.

   

   3. týden

  Tematický celek: Naše vlast, Praha, náš kraj

  Učivo:

  - Bleskovka - otázky a odpovědi jako opakování z minulé hodiny

  - PS str. 22 samostatně

  - Metoda tří barev - třetí fáze - zápis. Skupiny si opět vyměni své barevné papíry. Rychle si společně učivo zopakujeme, popřípadě dopíšeme a dle papírů společně rozhodneme, co je pro nás důležité a do sešitu společně provedem stručný zápis.

  - DVD Praha - sledujeme DVD, ukazujeme si nejznámější pamětihonosti Prahy

  - PS str. 23

  - skupinová práce Praotec Čech  http://dum.rvp.cz/materialy/praotec-cech.html

  - náš kraj - práce s mapou, rozhovor, zajímavosti našeho kraje, kraské město Ostrava....

  - PS str. 24

  - závěrečné shrnutí témat země, v níž žijeme a naše vlast, opakování, příprava na písemnou práci

  - http://dum.rvp.cz/materialy/nase-vlast.html - při zůstatku času

   

  4. týden

  Tematický celek: Lidé a čas, jak lidé žili

  Učivo:

  - Bleskovka - rychlé zopakování učiva

  - samostatná písemná práce - PL č. 5

  - nové téma: Lidé a čas

  - výklad: četba a rozhovor str. č. 22 v uč.

  - prakt. ukázky práce s kalendářem a měřidly času

  - skupinová práce  PL. č. 6

  - zápis - jednotky času

  - PS str. 25

  - PL č. 7

  - výklad: Jak žili lidé dřív - rozhovor, vzpomínky, co už děti o historii slyšely..

  - shrnutí učiva o čase a historii

   

   Poznámky: kooperativní metody a techniky je možno nálézt v knize: 

  KASÍKOVÁ, H.: Kooperativní učení a vyučování. Kapitola 5. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0192-3.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   prvouka listopad. doc1.doc
  Pracovní listy do prvouky pro třetí ročník na měsíc listopad
  82.5 kB12:34, 23 Srp 2009Petra Stanjurová