Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

LEDEN

Stránka naposledy upravena 12:05, 24 Srp 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  1. týden

  Tematický celek: Látky a jejich vlastnosti, neživá příroda

  Učivo:

  - kooperativní technika - bzučící skupiny: 1. fáze:Ve třídě jsou utvořeny skupiny. Skupiny diskutuje na téma neživá příroda a poznatky, které zjistí, zapíše na papír.

  - výklad dle str. 27 a 28 v uč.(po Zkoumáme vlastnosti látek)

  - PL č. 1 (soubor leden)

  - Bzučící skupiny 2. fáze: Skupiny znovu diskutují a na papír dopisují nové informace, které se při výkladu dozvěděly.

  - PS str. 32 a 33/4

  - zápis do sešitu: Součásti neživé přírody, rozdíl přírodniny, surovina, výrobek, kresba lidských smyslů

  - PS str. 33/5 společně + rozhovor a smyslu třídění odpadů a recyklaci

  - PL č. 2 - Zjišťování vlastností látek a výrobků. K tomuto pracovnímu listu budeme potřebovat látky a výrobky uvedené v něm tzn. papír, dřevo, špagetu.....Děti manipulují s předměty a zjištěné poznatky zapisují do PL

  - Výklad: skupenství látek: str. 28 v uč. + rozhovor

  - Hádačky: Uč. jmenuje různé úpředměty či látky kolem nás a děti určují skupenství

  - zápis: rozlišení skupenství

  - závěrečné shrnutí

   

  2. týden

  Tematický celek: vzduch, voda

  Učivo:

  - Téta sova přichází opět za dětmi, aby se dozvěděla něco nového - hra otázky a odpovědi (něživá příroda, skupenství)

  - PS str. 34 - pokusy prováděné pod dozorem učitele

  - výklad vzduch - rozhovor + pokus se svíčkou

  - PS str. 35/1 společně

  - kresba na tabuli, vysvětlení a rozhovor i koloběhu kyslíku v přírodě (rostlina x člověk)

  - PL č. 3 - vzduch - vlep do sešitu

  - zápis: Z čeho se skládá vzduch, Zdroj kyslíku v přírodě

  - kooperativní činnost: Třída je rozdělena na dvě skupiny.Každá z nich má arch, učebnici, psací a kreslicí potřeby. Jeden ze skupiny čte ostatním článek ze str. 30 v uč. Kde všude je vzduch? Totéž dělá druhá skupina, ale čtou článek Kde všude je voda? Po přečtená zaznamenávají informace na arch. Mohou psát, kreslit, dále zjišťovat v encyklopedii apod. 

   

  3. týden

  Tematický celek: Voda, koloběh vody v přírodě, půda

  Učivo:

  - prezentace díla z minulé hodiny před třídou, doplnění informací, hodnocení hodnotícími kartami

  - DVD Moudronos - voda

  - rozhovor o tématu voda dle DVD

  - výklad koloběh vody str. 31 v uč. - rozhovor 

  - PL č. 4 - společně

  - PS str. 35, 36 - voda, koloběh vody

  práce s mapou - vyhledávání řek, přehrad, rybníků v ČR, moří v Evropě 

  - půda - výklad str. 32 v uč. 

  - vzorky půdy - ukázky

  - PS str. 36

  - zápis: Co vše najdeš v půdě? Jak člověk využívá půdu?

  - závěrečné shrnutí

   

  4. týden

  Tematický celek: Slunce a Země, Živá příroda - rostliny

  Učivo: 

  - výklad str. 33. rozhovor

  - ukázka modelu sluneční soustavy

   - PL č. 5 - Země, Slunce

  - zápis: Slunce a Země

  - společné ústní opakování dle otázek v uč. na str. 33

  - Opakování s tetou sovou - písemná práce - klasifikováno - PL č. 6

  - nové téma: Živá příroda

  - četba z uč. str. 34 - 35 - rostliny

  - pexeso - plody a listy stromů, rozeznávání zástupců

   

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   prvouka leden.doc1.doc
  Pracovní listy do prvouky pro třetí ročník na měsíc leden
  49 kB12:04, 24 Srp 2009Petra Stanjurová