Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

ŘÍJEN

Stránka naposledy upravena 21:21, 24 Srp 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  1. týden

  Tematický celek: Cesta do školy, doprava, dopravní značky, dopravní řád
   

  Učivo:

  - motivace: návštěva planety Zmatkov - společná diskuze o tom, jak by asi vypadala planeta, kde by neexistoval dopravní řád

  - výklad: dopravní řád uč str. 9

  - pexeso: dopravní značky

  - zápis: dle str. 9, schéma- rozdělení značek do skupin

  - PS str. 15, rozhovor k obrázku, PS str.18

  - stolní hra: Nešťourej se v nose http://www.4bambini.cz/hry/davej-bacha-aneb-bezpecny-start-do-zivota/

  - výklad, četba, rozhovor dle str. 10 v uč.

  - kooperativní činnost: Tři skupiny dětí ve třídě dostanou arch papíru. Skupina do středu nakreslí buď chodce, cyklistu, nebo kolo (vyberou si). Společně pak na arch dopíší zásady chování chodce a cyklisty v silničním provozu a vybavení kola. Následuje prezentace před třídou. Jeden ze skupiny popisuje nákres, ostatní pantomimicky předvádějí situace. Ostatní hodnotí výkon pomocí hodn.karet

  - PS str. 16

  - cyklo - hodina: Poslední hodinu vyrazíme ven na vesnici na kola.

  - ukázky jízdy, chování chodce a cyklisty, určování dopr. značek v obci...

  - bleskovka: procvičování dopravních značek, uč. ukazuje dopr. značku, kdo jí určí jako první získává korálek, kdo nasbírá nejvíce korálků vyhrává

  - závěrečné shrnutí učiva

   

  2. týden

  Tematický celek: Naše obec - projekt

  Učivo:

  - motivace - pověst: uč. čte pověst o vzniku obce, diskuze o pověsti, vysvětlení pojmu pověst

  - četba o venkově str. 11 a 12 v učeb.

  -skupinová činnost - projekt

  Třída je rozdělena na dvě skupiny dětí. Skupiny obdrží velký arch, velikosti menší mapy s nadpisem - název obce, okres, kraj. Tento arch si přeloží na polovina. Jedna je určena k nákresu plánku obce, druhá na část historickou.

  1. část: Žáci kreslí plán obce nebo její části podobně jako v uč. str. 13, použijí také mapové značky, do plánku zaznamenají významné budovy, zajímavá místa v obci, svůj dům apod. Pokud mají, mohou vlepit foto či obrázky míst a budov.

  2. část: exkurze na OÚ - Na obecním úřadě si prohlédneme kroniku obce, diskutujeme s panem starostou (připravené otázky).

  Ve škole pak zpracováváme historickou část. Zjišťujeme informace z různých zdrojů, hledáme, vystřihujeme a lepíme obrázky, uvodní pověst sepíšeme na papír a také vlepíme do archu, zjišťujeme a píšeme zde staré zvyky, pořekadla, slova v nářečí apod.

  - prezentace: Skupina své dílo prezentuje před jinou třídou či celou školou. Diváci se mohou vyjádřit k práci, popř. doplnit informace, které vědí oni

  - vernisáž: Utvořené mapy vystavíme na veřených místech (podle počtu), např. ve škole, na OÚ, v čekárně u lékaře, v knihovně apod.

   

  3. týden

  Tematický celek: Město, život ve městě, průmysl, obchody, doprava
   

  Učivo:

  - bleskovka: Opakování z minulých hodin - Procvičování dopravních značek, uč. ukazuje dopr. značku, kdo jí určí jako první, získává korálek, kdo nasbírá nejvíce korálků, vyhrává

  - rozhovor: téma - rozdíl mezi městem a vesnicí, navážeme také na texty v uč. str.12 a 14, výhody a nevýhody apod.

  - zápis: Poznámky do sešitu. Největším městem je Praha. Má přes milion obyvatel, Dalšími velkými městy jsou......Nejbližší město se jmenuje...Je vzdáleno...km. Město řídí starosta, město rozdělené na části primátor. Ve středu města se nachází náměstí.

  -práce s mapou: na mapě si ukazuje velká města, města, která známe, která jsme navštívili apod. Učíme se rozlišovat hlavní i vedlejší světové strany na mapě.

  - PS str. 20/2

  -nákres: Kresba náměstí do sešitu. Smyšlené náměstí, do něhož děti kreslí domy, obchody, radnici....Mohou si pomoci pohlednicí

  - PL č. 1 - Doplňovačka hádačka - viz soubor - říjen

  - stručné seznámení s většími okolními městy a s městem krajským

  - společné opakování učiva od počátku školního roku - bleskovka

  - PL č. 2 - města ČR

   

  4. týden

  Tematický celek: Země, v níž žíjeme
   

  Učivo:

  - Motivace: Za dětmi přichází teta sova - plyšák- a vysvětluje jim, že je jejich kamarádka, která ztratila paměť. Bude za nimi během celého šk.roku chodit a oni jí pomohou zodpovědět některé otázky a informace, které zapomněla.

  - PL č. 3 - Opakování s tetou sovou - viz soubor říjen - písemná práce, bude klasifikována. Vzhledem k jejímu rozsahu - relaxační chvilka - pexeso - dopra. značky

  - pokračování v pís.práci

  - nové téma: Země, v níž žijeme

  - četba, rozhovor dle uč. str. 16 a 17

  - hra - orientace - děti stojí v řadě vedel sebe, uč. dává pokyny př. Jdi tří kroky na jih....

  - práce s mapou - orientace na mapě - hl. a vedl. světové strany

  - PS str.19

  - téma: Povrch krajiny

  - četba str. 17, navazuje rozhovor o povrchu a využití krajiny

  - kresba: do sešitu kreslíme směrovou růžici, kopec a jeho části

  - zápis: členění na nížiny, vysočiny a hory a jejich barvy

  - PL č. 4 - Křížovka - rychlovka

  - PS str. 20

  - PL č. 5 -  Využití krajiny - co kde pěstujeme

  - bleskovka - závěrečné shrnutí učiva

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   prvouka říjen.doc1.doc
  Pracovní listy do prvouky pro třetí ročník na měsíc říjen
  77 kB21:20, 24 Srp 2009Petra Stanjurová