Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

DUBEN

Stránka naposledy upravena 21:31, 8 Zář 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  1. týden

  Tematický celek: Zkoumáme přírodu

  Učivo:

  - vycházka do přírody, záznamový list z vycházky - Pozorování přírody, žáci ve třech skupinách sledují krajinu a zaznamenávají, co v přírodě viděli, co je zaujalo, co je typické pro toto roční období a záznam počasí pomocí značek

  - téma - kalendář přírody (jsme již ve třídě). Žáci stále ve třech skupinách jako na vycházce. Každá skupina si vybere jedno roční období ze str. 54 -55 v uč. kromě jara. Přečtou si texty, zapisují a porovnávájí zjištěné informace se svým záznamovým listem z vycházky. Porovnávají tedy jaro se svým vybraným ročním obdobím.

  - prezentace práce skupin před třídou - hodnocení hodnotícími kartami

  - práce s atlasem - žáci pracují samostatně a vybírají z atlasu 5 zástupců živočichů a rostlin, kteří se objevují na jaře, v létě.....

  - DVD Já, Baryk (díl k jaru)

  - apríloviny - PL č. 1

  - bleskovka živočichově a rostliny na kartičkách - žáci pojmenovávají

   

  2. a 3. týden

  Tematický celek: Projekt - Rovnováha v přírodě - výroba leporela

  Učivo:

  - Děti opět navštěvuje teta sova, která se právě vrátila z dalekých cest a chce zjistit, co nového se děti naučily.- PS str. 49

  - motivace k projektu - rozhovor o prostředích, ve kterých živočichové žijí. Hledání odlišností dle obrázků, dle nástěnných plakátů, časopisů atd.

  - rozeznávání zástupců jednotlivých prostředí, určování jejich názvů

  - prezentace - digitální učební materiály - na interaktivní tabuli

  http://dum.rvp.cz/materialy/zivot-v-lese-soutez.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/zivot-u-vody-soutez.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/zivot-na-poli-soutez.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/zivot-u-...li-soutez.html

  - Organizace je u všech prezentací stejná. Žáci jsou ve skupinách po pěti rozdělení do rolí. Jeden je botanik – rozhoduje, zda je ukrytá rostlina dřevina, nebo bylina, druhý je zoolog– rozhoduje, zda je živočich obratlovec, třetí je zapisovtel – všechna rozhodnutí svých kolegů zapisuje na papír, čtvrtý je gong – tlesknutím oznamuje, že je skupina hotová a pátý je mluvčí – oznamuje odpověď. Pravidelně se role střídají. 

  - výroba leporela - Žáci pracují ve čtyřech skupinách. Vyberou si dle str. 58 - 59 v učebnici jedno z uvedených prostředí. Dostanou dlouhý pás vlnité lepenky, kterou si poskládají jako leporelo. Na první straně bude nadpis, kdo leporelo vytvořil, jak dlouho jim to trvalo, odkud čerpali obrázky, informace apod. Na druhé straně bude zpracováno vše o živočiších, kteří v prostředí žijí (fotky, kresba, malba, popis....), na další straně totéž, ale rostliny. Další strana bude obsahovat popis, vzhled prostředí, typy krajiny, zda se zde něco dá pěstovat atd., Další strana bude pojednávat o přínosu tohoto prostředí pro člověka, dále to budou proměny prostředí během ročních období a na závěrečné straně ochrana přírody. Výrobu můžeme zařadit i do jiných předmětů a přidat i další strany.

  - vernisáž - leporela vystavíme v prostorách školy a můžeme buď jen pro spolužáky ze třídy, nebo pro všechny ze školy uspořádat prezentaci.

   

   4. týden

  Tematický celek: Ochrana přírody

  Učivo:

  - PS str. 50

  - rozhovor - Kalendář kamaráda přírody str. 60

  - exkurze - skládka

  - rozhovor o exkurzi, o skladování odpadů, o bezpečnosti či nebezpečí skládek,

  - výklad str. 61 v učebnici

  - ukázky recyklace

  - PS str.51

  - stolní hra: Nešťourej se v nose

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   prvouka duben.doc
  Žádný popis
  24.5 kB20:44, 8 Zář 2009Mgr. Petra Stanjurová