Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vyřazovací soutěž

Stránka naposledy upravena 10:58, 29 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl K provičení znalostí matematických pojmů, převodů jednotek délky, obsahu a objemu, algebraických i geometrických vzorců, poznávání geometrických útvarů. Lze použít i v jiných předmětech jako je fyzika, biologie, zeměpis...
  Popis aktivity:

  Učitel prochází třídou a zadává žákům, tak jak sedí v lavici, jednoduché otázky, na které vyvolaný žák musí okamžitě odpovědět. Pokud s odpovědí příliš dlouho váhá nebo odpoví nesprávně, je z další soutěže vyřazen. Odpovědět za něj musí nejblíže sedící žák, který měl dostat od učitle otázku.

  Takto se postupně vystřídají všichni žáci třídy a učitel se vrátí znovu na začátek pořaadí a zadává nová otázky těm, kteří v prvém kole uspěli a jsou stále ve hře. I v dalším kole (a těch které budou následovat) platí stejná pravidla jako v kole prvním. Učitel třídou koluje tak dlouho, až vyřadí všechny žáky. Až na toho posledního, který se stává vítězem soutěže.

  Potřebný čas: Soutěž je poměrně náročná na časovou dotaci. Je to závislá na charakteru prověřované látky a schopnostech soutěžících žáků. Přísným dodržováním pravidla o rychlé odpovědi žáka se její průběh dá zkrátit na 20 minut.
  Doporučený věk: Nejvyšší ročníky základní školy, střední škola
  Metodické poznámky pro učitele:

  V prvém kole by měl učitel klást otázky spíše jednoduché a ty obtížnější si nechat až do dalších kol, kdy ve hře zůstávají ti nejlepší žáci. Problémem je vyrovnanost otázek. Je těžké vytvořit sadu ekvivalentních otázek. Vždy se dají z pohledu žáků  některé označit za lehčí a jiné za těžké.

  Celou hru lze hrát také v negativní verzi. Vypadnou ti žáci, kteří odpovědí správně a ve hře zůstávají jen ti co otázku nezodpověděli. Je to k těmto žákům dost krutá varianta, ale má smysl v tom, že dokonale prověří právě ty nejméně aktivní a slabší žáky. Právě u pozitivní varianty tito žáci nejříve vypadnou a další hry se už neúčastní.

   

  Využito v předmětu: Matematiky, fyzika, chemie, biologie, zeměpis...
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  •  popisuje jednoduché závislosti z praktického života
  • vyhledává, sbírá a třídí data
  Klíčové kompetence: * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postu
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis
  Průřezová témata:Výchova demokratického občana
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva