Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Všechno lítá, co peří má

Stránka naposledy upravena 11:55, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl:
  Vhodná hra k procvičení rozhodování žáků ze dvou možných alternativ. Například určení znamenka plus nebo mínus u celého čísla. Nebo hledání sudých a lichých přirozených čísel, čísel složených a prvočísel apod.
  Popis aktivity: Žáci většinou znají historickou hru, při které se má určit, zda vyslovený předmět lítá. Jakmile takový vedoucí hry vysloví, žáci zvednou ruce nad hlasu a třepatí dlaněmi i prsty jako křídly. Pokud vyslovený předmět nelétá, pak stojí bez pohnutí. Kdo se splete a třeba jen mírně naznačí pohyb,  vypadá ze hry. 

  Stejná pravidla platí i pro naši školní modifikaci hry. Jen je třeba předem dohodnout, že letci budou všechna kladná, sudá, nebo složená čísla. Žáci se na začátku v lavici postaví a učitel  žákům předkládá čísla, na která oni reagují podle dohodnutého pravidla. Kdo se splete a třeba jen naznačí pohybem křídlo ptáka, vypadá a sedne si do lavice. Hraje se po určitý dohodnutý časový limit, nebo počet zveřejněných čísel, nebo až do vyřazení všech až na jednoho - vítěze hry. 

  Potřebný čas: Určí učitel sám. Je vhodna jako rozcvička na začátku vyučovací hodiny,  asi na 10 minut.
  Doporučený věk: Lze hrát ve všech třídách ZŠ. Samozřejmě největší ohlas má hra u žáků nižších tříd a mladších žáků. Ale zahrají si ji rádi i ti starší. Přitom se docela pěkně protáhnou a zacvičí si.
  Potřebné pomůcky: Připravenou řadu čísel, slov, předmětů, které chceme prověřit.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy: provádí operace v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence:

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   

    *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy: