Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Soutěž dvojic

Stránka naposledy upravena 15:55, 28 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl K procvičení libovolného učiva, zvláště numerických výpočtů s přirozenými a racionálními čísly, úpravy algebraických výrazů, řešení rovnic, procent, ke geometrickým výpočtům.
  Popis aktivity: Učitel zadá úlohu celé třídě a žáci ji řeší ve dvojicich sedících v lavici společně. Mohou se spolu radit a  pomáhat si. Jakmile dvojice dokončí výpočet, přihlásí se. Po chvíli, když je hotova většina dvojic, učitel sdělí správný výsledek celé třídě  a každá dvojice, která ho má shodný s jeho předlohou, získá za odměnu body, vždy podle obtížnosti úlohy. Vítězem soutěže je dvojice která po výpočtu celého souboru úloh získá nejvíce bodů.
  Potřebný čas: K soutěži je třeba větší časová dotace, protože žákům zpočátku trvá, než zkoordinují svoji spolupráci. Proto je třeba k jejímu zařazení do výuky věnovat větší delší čas, 20 - 30 minut z vyučovací hodiny.
  Doporučený věk: Ve věkově rozdílných třídách ZŠ a SŠ
  Metodfiké poznámky pro učitele:

  Největěší efekt má soutěž tehdy, když má učitel žáky v lavicích rozsazené tak, že vedle sebe sedí vždy dobrý a slabší žák. Pak má soutěž význam v tom, že ten lepší vede svého slabšího kamaráda a dokáže mu úlohu vysvětlit často přístupnějším způsobem, než by to mohl udělal učitel. Protože jde o společnou soutěž celé dvojice, mají oba žáci zájem dosáhnout co nejlepšího výsledku. 

  V závěru soutěže v jedné hodině vyhlásí učitel změnu v tom, že příklady nejsou pro dvojici společné, ale obtížnější úloha je pro lepší a lehčí pro slabší žáky (skupina A a B). V tomto případě se pak žáci už nemohou spolu radit a sčítají se dohromady body každého z dvojice. Takové vygradování soutěže podpoří zájem žáků o spolupráci a vzájemnou pomoc v prvé fázi soutěže.

  Je zřejmé, že učitel musí mít příklady předem připravené a propočítané.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • odhaduje a vypočítává objem a povrch těles
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence: * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postu
  Vzdělávací oblasti:  Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory:Matematika
  Průřezová témata: Výchova demokratického občana
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova