Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Banka (Sázky)

Stránka naposledy upravena 08:11, 9 Pro 2009 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Popis aktivity:

   Na začátku hry každý žák jako obdrží 20 euro. Zapíše na tabulku.

  Učitel oznámí, jaký typ příkladů se bude procvičovat, např. písemné sčítání. Každý žák si "vsadí", tedy zapíše na tabulku částku 1- 5 euro podle toho, jak si myslí, že umí písemně sčítat (1 znamená neumí, 5 znamená umí).

  Učitel zadá příklad. Žáci vypočítají. Okamžitá kontrola, kdo vypočítal správně, připočítá "vyhraná" eura do banky, kdo vypočítal špatně, eura "prohrál", od původních dvaceti odpočítá. Zapíše aktuální stav konta.

  Učitel: Nyní procvičujeme např. dělení se zbytkem - jednodušší, zadáme 3 příklady. Atd.

  Většinou hrajeme 5 kol, aby byla velmi malá pravděpodobnost, že někdo skončí s nulovým nebo minusovým kontem. Děti hra baví, fakt nepodvádí:-)

  Konečný stav v bance zapisujeme na "Výpis", tedy každý žák na poslední stránku ve svém sešitě. Dobří počtáři mají samozřejmě více peněz než ti slabší. To nevadí, vedu žáky k tomu, aby se srovnávali sami se sebou- tedy např. dnes jsem byl lepší než včera.


  Doporučený věk:  ZŠ, 3. - 5. třída
  Potřebné pomůcky:  Stíratelná tabulka s fixem (papír a tužka)

   Aktivitu navrhla a zpracovala Irena Pekárková

   

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • procvičení operací  s čísly při písemném sčítání, odčítání, ...
  Klíčové kompetence:
  Schopnost rozhodování,  přesnost, rutina vpostupu při výpočtu
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, rozcvičky