Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Peněžní bingo

Stránka naposledy upravena 10:21, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl
  hráči budou dobře rozumět obsahu pojmů depozita, cenné papíry a hotovost;
  budou je umět od sebe rozeznat a uvést typické příklady
  Popis aktivity:

  Jednoduchá hra na principu binga – hráči mají tabulky 5×5 polí. Na začátku hry si do každého políčka tabulky zakreslí symbol pro hotovost ($) nebo symbol pro depozita (D) nebo symbol pro cenné papíry (CP), přičemž rozložení symbolů musí být rovnoměrné (8, 8, 9). Poté se náhodně losují lístečky s jednotlivými konkrétními formami peněz. Moderátor lísteček vylosuje a nahlas oznámí, co na obrázku je (například šek). Hráči si pak škrtnou jeden symbol skupiny, do které podle nich vylosovaný lísteček (šek) patří a ke škrtnutí poznamenají číslo tahu, ve kterém daná věc byla losována (pro kontrolu na konci). Pokud to nevědí, nemusejí škrtat nic (ale poznamenají na druhou stranu tabulky číslo tahu a co se táhlo – aby na konci věděli, co nevěděli, a mohli zjistit správnou odpověď, a aby bylo stále zřejmé, co ve kterém tahu škrtli). Kdo první proškrtá celou vodorovnou řadu, vykřikne bingo. Moderátor jeho tabulku zkontroluje s taženými lístečky. Pokud má všechno správně, vítězí v této hře. Pokud ne, vypadává a hra dál pokračuje bez něj.

  Potřebný čas: asi 20–25 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  pro každého hráče tabulka 5×5 polí, sada lístečků s konkrétními formami peněz –
  pro moderátora

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály pro tuto hru.
  Klíčová slova
  • finance
  • peníze
  • šek