Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

BŘEZEN

Stránka naposledy upravena 12:19, 3 Zář 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  1. týden

  Tematický celek: Houby, živočichové

  Učivo:

  - motivace: Děti navštítí teta sova a společně si povídají o houbách,  houbaření, o zásadách chování v lese, o jedovatých houbách, o první pomoci při požití jedovaté houby apod.

  - výklad: str. 45, určování hub podle obrázků v učebnici, určování částí hub

  - zápis: rozlišení hub od rostlin a části hub, kresba a popis houby do sešitu

  - PS str.42/1

  - výklad nové učivo: živočichové, společné znaky živočichů dle str. 46 - 47 v uč., společný rozhovor o tématu

   -skupinová práce: viz únor první týden. Nyní na téma společné znaky živočichů. Kreslí, vlepují obrázky dopisují apod.

  - prezentace před třídou, ostatní hodnotí pomocí hodnotících karet

  - rozhovor o potravním řetězci 

  - PS str. 43 - 44

  - společné opakování: rostliny - celé učivo, houby, společné znaky živočichů

   

  2. týden

  Tematický celek: Stavba těl živočichů, obratlovci

  Učivo:

  - písemná práce - PL č. 1 - Opakování s tetou sovou

  - relaxační cvičení během práce

  - sledování obrázků a rozhovor o odlišnostech živočichů - dle str. 49 v uč.

  - DVD - živočichové - úkoly k DVD - pojmenuj dané živočichy, zkus najít jejich různé zvláštnosti

  - PS str. 45

  - výklad : Vnitřní a vnější stavba těl živočichů, str. 48 v uč.

  - obratlovci a bezobratlí, rozhovor dle str. 48 a 50, hledání odlišností

  - práce s atlasem ve skupinách - vyhledávání obratlovců a bezobratlých

  - výklad, zápis a popis těla ryby - str. 48 v uč., prohlížení obrázků, určování názvů ryb, odlišnosti od dalších obratlovců

  - výklad, zápis, odlišnosti obojživelníků dle str.  48 v uč., prohlížení obrázků, určování zástupců, popis těla

  - závěrečné opakování - Bleskovka - určování zástupců ryb a obojživelníků

   

   3. týden

  Tematický celek: Obratlovci, plazi, ptáci, savci, bezobratlí

  Učivo:

  - sledování obrázků živočichů těchto skupin, hledání odlišností

  - výklad (str. 48) + zápis ptáci, popis těla, zvláštnosti ptáků, kresba ptáka

  - práce s atlasem - kooperativní činnost. Tříčlenná skupina je rozdělená na role. Jeden - knihovník, druhý zapisovatel, třetí mluvčí. Mají za úkol vypsat na papír 3 zástupce ptáků žijících u lidských obydlí, 3 v lese, 3 u vody, 3 na poli, 3 cizokrajné ptáky. Vypisují na papír, v rolích se střídají a prezentují před třídou

  - výklad - plazi str. 48, zápis, čím se liší, popis těla, kresba, rozhovor, určování zástupců

  - PS str.48

  - výklad savci - str. 48

  - práce s atlasem - kooperativní činnost - viz výše, ale téma savci

  - PS str. 46, 47/6, 7

  - rozhovor o skupinách živočichů dle přijímané potravy str. 51 v uč.

  - práce s atlasem - samostatně - vyhledávání masožr., všežr.....

  - PL č. 3

  - stručný výklad bezobratlí - zástupci, kresba do sešitu

  - závěrečné shrnutí učiva

   4. týden

  Tematický celek: Živočichové a člověk, zákonem chránění živočichové, zkoumáme přírodu

  Učivo:

  - PL č. 2

  - kooperativní technika: Metoda tří barev. Třída je rozdělena na tři skupina, každá má papír jiné barvy. Jedna skupina má téma Domácí živočichové - hospodářská zvířata, druhá skupina zpracovává Domácí mazlíčci a třetí volně žijící živočichové.

  1. fáze - skupina zapisuje na papír vše, co ví o svém tématu

  2. fáze - skupiny si papíry vymění a čtou si text str. 52 v uč.,nové informace doplňují na papír

  3. fáze - vymění si papíry, doplní, co ještě k tématu vědí

  4. fáze - vymění papíry, ty se tak dotanou do rukou původní skupině. Ta zkontroluje napsané texty, vlepí připravené obrázy k tématu nebo dokreslí živočišného zástupce a práci prezentuje před třídou. Papíry si vystavíme ve třídě.

  - chránění živočichové, ochrana přírody, ukázky chráněných živočichů, rozhovor o důvodech jejich ohrožení...

  - PS str. 47/1, 48

  - Výklad - Rozmanitost přírody uč. str. 56 - 57, rozhovor, ukázky podnebí na mapě světa

  - zápis - počasí, podnebí (polární, suché, teplé)

  - kresba značek pro počasí do sešitu

  - záverečné shrnutí

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova