Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Záporná čísla - sčítání, odčítání, násobení, dělení

Stránka naposledy upravena 06:42, 23 Bře 2011 uživatelem Jana Petrů
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Usnadnit představu a počítání se zápornými čísly
  Popis aktivity:

  Sčítání a odčítání

  Co krok dopředu, to +1. Co krok dozadu, to -1 (nejdříve čelem stále jedním směrem).

  Když děti zvládnou tuto fázi (5 - 8 = -3), můžeme přidat otáčení. Čelem "k oknu" a dopředu +, čelem k oknu a dozadu - (to jsme dosud dělali), otočit čelem "ke dveřím nahrazuje minus před závorkou.

  př.: 5 kroků čelem k oknu dopředu, 8 kroků čelem k oknu dozadu, otočit a čelem ke dveřím 3 kroky dopředu, 5 kroků dozadu, otočit. Zapsáno numericky:

  5-8-(3-5)= -1

  A pak ty už známe představy jako teploměr, skok do moře ze skály, schody do patra a do sklepa atd.

  Násobení se zápornými čísly

  I to lze učit pomocí krokování, ale při tom se někteří žáci začínají ztrácet. Těm může pomoci následující pomůcka.

  Příběh: Čtyři kamarádi (muži - to je důležité) jedou na hory. Náhle v autě zaskřípe, auto se zastaví a dál nejede. Všichni vylezou ven, otevřou kapotu, nakloní se nad motor a začnou mudrovat (ženy by zavolaly asistenční službu :).

  1. říká: myslím (+), že pojede (+)

  2. říká: myslím (+), že nepojede (-)

  3. říká: nemyslím (-), že pojede (+)

  4. říká: nemyslím (-), že nepojede (-).

  Pokud se vyplní předpovědi, pojede auto, nebo nepojede?

  Neboli: + krát + je +

              + krát - je -

              - krát + je -

              - krát - je +

  Pak při procvičování už stačí jen dopomocná otázka: pojede, nebo nepojede?

  Potřebný čas: Uveďte, jak dlouho trvá v minutách
  Doporučený věk: 10 - 12
  Potřebné pomůcky: žádné

   

  Využito v předmětu: matematika
  Vazby na RVP: Výstupy: Zde napište k jakým výstupům aktivita směřuje
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova