Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Procvičovací řetěz

Stránka naposledy upravena 09:09, 9 Ún 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky


  Cíl:
  K nácviku základních početních operací s různými čísly, hledání násobků daného čísla, sčítání a odčítání úhlové míry
  Popis aktivity:  Žákům je zadáno určité číslo a oni v určeném čase píší na proužek papíru pod sebe dvojnásobky posledního čísla. Tím tvoří jednotlivé články řetězu. U malých čísel počítají zpočátku zpaměti,  u větších čísel opakovaným součtem toho samého čísla, nebo násobením čísla dvojkou. Smyslem hry je počítat co nejrychleji a provést co největší počet článků. Přitom musí počítat přesně a bez chyby. Po uběhnutí dohodnutého času žáci na pokyn učitele všichni najednou skončí. Následuje společná kontrola učitelem. Žáci se v lavici postaví a učitel čte správné výsledky, které si předem spočítal, nebo u jednoduchých čísel postup předvádí sám výpočtem na tabuli před žáky. Pokud má někdo z nich kontrolovaný výsledek nesprávný, tak si sedne. Všechny další výpočty se mu anulují a započítán je mu pouze tolik článku řetězu čísel, které měl spočítány správně. Sedne si také ten ze žáků, který má sice výpočty správně, ale jejich počet je nižší než délka kontrolovaného řetězu. Započítá se mu počet spočítaných článků řetězu. Úplně nejdéle zůstane stát ten žák, který spočítal nejvíce článků řetězu a přitom se nedopustil žádné chyby. Stává se vítězem hry. Obměnou této hry jsou články tvořené násobky určitého čísla. Nebo místo čísel mohou žáci sčítat velikosti úhlů ve stupních a minutách procvičují si tím operace s úhlovou mírou. Soutěž lze obměnit tak, že začínáme s konečnou délkou řetězu, od kterého odečítají stále stejné číslo. Nebo je každý článek polovinou toho přecházejícího. Při zpětném postupu se hraje bez  časovém limitu, a to tak dlouho, až některý ze žáků dojde k číslo nejbližšímu k číslu 1 a další číslo by bylo záporné nebo desetinné. Po dosažení tohoto čísla zastaví ostatní spolužáky a následuje kontrola učitelem.
  Potřebný čas:  Vyzkoušel jsem jako optimální limit soutěže 4 minuty. Kontrola je blesková a trvá 2-3 minuty, když ji provádí učitel předem spočítanými výsledky. Samozřejmě, že kontrolu může místo něj provádět sám vítězný žák
  Doporučený věk:  ZŠ:    1. a 2. stupeň - matematika
  Metodické poznámky:  Startovací číslo u narůstajícího řetězu je dobré volit co nejmenší, tak do 10, aby byly prvé články řetězu napojovány žáky snadno a rychle i pro ty nejslabší . Je dobré mít výsledky předem spočítány, nebo výjimečně použít ke kontrole kalkulačku. Žák ukončí řetěz při prvé chybě a není mu nic platné, jestliže jeho řetěz dále pokračuje a je již bez chyby. Takový přísný požadavek nutí žáky pracovat nejen rychle, ale také přesně a s určitou rozvahou.

   

   

  Využito v předmětu:  Matematika
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  • analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence: 
  *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:

        

   
  Klíčová slova
  • Matematické rozcvičky, pamětné počítání