Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Domaluj těleso

Stránka naposledy upravena 09:45, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   K nácviku kreslení geometrických útvarů zobrazovací metodou volného rovnoběžného promítání.
  Popis aktivity:  Na tabuli, do pracovního listu, do programu Malování na počítači nakreslí učitel 3 rozměry (hrany) kvádru nebo krychle. Žáci si obkreslí do sešitu situaci a domalují zbývající úsečky tak, aby doplnili celé těleso. Kdo z žáků je prvý s prací hotov, přihlásí se a má právo předvést ostatním na tabuli svůj způsob řešení. Pokud je správné, je oceněn učitelem přídělem bodů (např. 2 body), všichni ostatní žáci,  kteří v časovém limitu úlohu dokončili , získají 1 bod. Hra pokračuje dále novou situací. Kdo získá po skončení hry nejvíce bodů, je vítězem.
  Potřebný čas:  Soutěž není časově nijak zvlášť náročná a záleží jen na počtu učitelem připravených a zadaných nákresů. Optimální je v jedné vyučovací hodině tak 5-6 obrázků, což vydá i s vyhodnocením maximálně 10-15 minut vyučovací hodiny.
  Doporučený věk:  Matematika, výtvarná výchova, základy technického kreslení na 2. stupni ZŠ
  Metodické poznámky pro učitele:  Nácvik kreslení obrázků touto metodou je užitečná dovednost, kterou žáci v matematice využijí nejen pro cvičení vlastní představivosti, ale také v náčrtech při řešení různých úloh z početní geometrie. Na tabuli je vhodné zadání kreslit odlišnou (barevnou) křídou, aby doplnění žáky bílou křídou ukazovalo jasně jejich řešení a oddělilo se od zadání učitele. Situační obrázky učitel samozřejmě člení od těch jednoduchých k těm složitějším. Učitel může mít řešení připravené na počítači a kontrolu provádí jejich postupným zveřejňováním žákům.
  Potřebné pomůcky: Připravené pracovní listy s předkreslenými rozměry.

   

  Využito v předmětu: Geometrie, povinně volitelném předmětu technické kreslení,  výtvarné výchově.
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní geometrické útvary s jednoduchá tělesa
  Klíčové kompetence: *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva, kreslení technických obrázků

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   krychle.xls
  Žádný popis
  44.5 kB13:00, 10 Pro 2009Oldřich SUCHORADSKÝ