Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vzorečková střelnice

Stránka naposledy upravena 22:48, 19 Led 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
  Procvičit vzorce nutné k výpočtu obsahu a obvodu rovinných útvarů, povrchů a objemů těles.
  Popis aktivity:  Učitel vyvolá k přezkoušení 4 žáky najednou k tabuli. Ostatní v lavicí si zatím pro ně připraví vzorce na výpočty vlastností geometrických útvarů.  Dále jde dobrovolně (je to tuto funkci vždy velký zájem) k tabuli další pátý žák, a to v roli "zapisovatele". Má za povinnost zapsat na tabuli iniciály zkoušené čtveřice a evidovat úspěšnost jejich odpovědi znaménkem + a neúspěšnost znaménkem -, přiřazených ke jménu. O přidělení znaménka rozhoduje zpisovatel sám  a stává se tak pátým zkoušeným žákem, který má za úkol opravit případné chyby zkoušených spolužáků. Každý ze zkoušených dostane postupně, a to střídavě žák po žákovi, 4 vzorce. Zpravidla dva na rovinné útvary a dva na tělesa. Po vystřídání  všech 4 zkoušených a vyčerpání 16 vzorců, provede zapisovatel sumarizaci výsledku a sestaví jejich pořadí, případě oznámí i známku ( všechny spávné = jednička, jedna chyba = dvojka, dvě chyby = trojka a tři chyby = čtyřka, všechny nesprávně samozřejmě pětka). Práci zapisovatele zhodnotí, případně i oznámkuje  učitel.
  Potřebný čas:  Soutěž má velmi rychlý spád a může být skončena u dobře sehrané třídy během 10 minut, takže učitel stihne v jedné vyučovací hodině vyzkoušet i 4 takové čtveřice žáků.
  Doporučený věk: Je vhodná pro žáky druhého stupně základní školy.
  Potřebné pomůcky a metodické poznámky:  Vzorce by měly mít obdobnou obtížnost a zaměření. Zadávají je střídavě žáci a  učitel. např. v 1.kole 4 vzorce na obvod rovinných útvarů žáci, ve 2. kole obsah rovinných útvarů učitel, ve 3. kole povrch těles znovu spolužáci a v posledním kole objem těles,  zase učitel. Dovoluji, aby si zkoušení žáci své zadavatele vyvolávali, ale s tím omezením, že se vzorce v rámci zkoušené čtveřice nesmějí opakovat a zkoušený nemůže v obou žákovských kol vyvolat stejného spolužáka. Ani zapisovatel nemá lehkou práci, když musí provádět zodpovědně zápis odpovědí zkoušených a ještě hodnotit a opravovat jejich chyby. Přesto se někdy stane, že zkoušená čtveřice je tak dobrá, že je vlastně bez práce a nic nemusí opravit. Tím by ale získal hodnocení příliš lacino. Proto dostane navíc dva vzorce - jeden ze třídy od žáka, kterého si zvolí a druhý od učitele.

   

  Využito v předmětu: Matematika, ale lze uplatnit  se vzorci ve fyzice, nebo chemii.
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  • vyhledává, vyhodnoceuje a zpracovává data
  Klíčové kompetence: Schopnost rozhodování, rychlá reakce na zadání vzorce
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika, chemie
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, geometrie v rovině i prostoru, aplikační úlohy z praxe
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova