Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vybíjená

Stránka naposledy upravena 11:57, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   K procvičování těch nejjednodušších početních operací s čísly celými i desetinnými a mocninami.
  Popis aktivity:  Žáci znají z tělocviku pravidla oblíbené pohybové hry vybíjená. Obdobu si mohou zahrát i dokonce i v matematice. Míčem jsou matematické úlohy na procvičení pamětného počítání. Začne učitelem zvolený žák. Ten oznámí úlohu a vyvolá libovolného spolužáka. Ten musí okamžitě reagovat tím, že řekne výsledek zadané úlohy. Pokud ho nezná nebo ho řekne špatně, je vybitý a ze hry vypadá a v lavici se postaví. Ten žák, který svojí úlohou spolužáka vyřadil může zadat jinou úlohu a vyvolat dalšího dosud sedícího spolužáka. Pokud tentokrát vyvolaný odpoví správně, stává se tím, kdo ve hře pokračuje a může zadávat nové úlohy. Pokud ale vyvolaný odpoví špatně, vypadá a také se postaví. Aby „střílející“ nedával těžké úlohy, které by sám nespočítal, musí při nesprávné odpovědi odpovědět výsledek on. Učitel ho zkontroluje a když počítá špatně, ze hry také vypadá a učitel určí nového žáka, který bude „střílet“. Hraje se tak dlouho, až ve hře zůstane poslední nevybitý žák, který se stává vítězem hry.
  Potřebný čas:  Doba jedné hry závisí na úrovni žáků, typu procvičovaných úloh, ale i na počtu zúčastněných žáků. Protože jde o rozcvičku, je docela problém dohrát hru v několika minutách, které chceme hře ve vyučovací hodině věnovat. Proto je možné po uplynutí časového limitu hru přerušit a vyhlásit vítězem všechny žáky, kteří nejsou  dosud vyřazeni. Někdy se podaří dohrát rozehranou na konci hodiny, kdy zbude čas do jejího ukončení.
  Doporučený věk:  1. a 2. stupeň - matematika a další vyučovací předměty
  Metodické poznámky:  Pro učitele je problematické udržet potřebný spád hry. Rozehrávající žáci se často příliš dlouho rozhodují při zadávání úlohy a raději zadávají snadné úlohy, aby si spolužáky nepohněvali, ale i kvůli sobě, protože při zadání úlohy, kterou sami nezvednou, jsou ze hry také vyřazeni. Časem se žáci přesvědčí, že takový přístup soutěž nevyhrává a ve třídě se vytvoří skupina žáků, kteří soutěž umí rozehrát a dát jí potřebný švih. Pro začátek je dobré žákům dát čas, aby si třeba i na papír připravili dopředu 2-3 úlohy, které mohou při hře použít. Kdo ale vydrží ve hře déle pak mu připravené úlohy nestačí a musí uplatnit vlastní pohotovost a schopnosti. Učitel do průběhu hry nijak nezasahuje, pouze kontroluje správnost výsledků a v případě, že je vybíjející sám sebou vyřazen, určí z žáků pokračovatele, nejlépe toho který dosud do hry nezasáhl.

   

   

  Využito v předmětu:  Matematika, fyzika, přírodověda
  Vazby na RVP: Výstupy: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence:

  * k učení- pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly       

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empirické postupy   

  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika, zoologie, přírodověda
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova