Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Souboj s učitelem

Stránka naposledy upravena 15:18, 27 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Procvičování numerických výpočtů, úprava algebraických výrazů, řešení rovnic, početní geometrie.
  Popis aktivity:

  Žáci měří schopnosti při řešení úloh nejen mezi sebou, ale ještě více  je motivuje poměřovat se se svým učitelem.

  Učitel napíše na tabuli  příklad, jehož zadání si žáci opíší do sešitu v lavici. Pak začnou žáci najednou úlohu řešit a s nimi i učitel. Učitel by neměl brát souboj příliš prestižně, a dát žákům určitou šanci k úspěchu. Proto řeší úlohu zvolna a s rozvahou, aby neudělal nějakou zbytečnou chybu. 

  Když ukončí výpočet, obrátí se od tabule do třídy. Žáci vědí, že v okamžiku kdy úlohu spočítají, mohou se v lavici tiše postavit. Po otočení učitel vidí, kdo ze žáků ho "porazil". Jde ale o to, zda stojící žáci mají správný výsledek. To zjistí kontrolou a porovnáním s výsledkem výpočtu učitele na tabuli. Jestliže mají žáci odlišný a nesprávný výsledek, sednou si zpět do lavice.  Pokud mají stojící žáci výsledek stejný, právě oni v souboji s učitelem vyhráli.

  Potřebný čas: Hra je poměrně dost náročná pro učitele i pro žáky. Stačí tak 3-5 úloh, v intervalu 20 minut.
  Doporučený věk: Hra je vhodná pro žáky 5.-6. ročníku ZŠ, starší žáci berou soutěž nepřiměřeně prestižně, až konfliktně. Přesto dokopručuji vyzkoušet i se studenty středních škol.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Učitel musí mít příklady předem připravené a dopředu spočítané, aby nebyl při řešení žáky zaskočen nějakou nečekanou komplikací. Soutěž by se pak mohla obrátit proti němu. 

  Je třeba si dobře vyzkoušet tempo a počítat tak, aby vždy několik žáků stihlo úlohu spočítat před učitelem. Jinak ztrácí soutěž zcela svůj smys, když nemají žáci šanci uspět.  Souboj žáky silně motivuje a jsou schopni neuvěřitelných výkonů, jen aby svého učitele porazili. Když se jim to povede, je to pro ně vzácný a silně motivující okamžik.

   Učitel vybírá příklady méně komplikované, aby měla soutěž spád a většina žáků se mohla soutěže bez obtíží účastnit.  Je dobré dát žáků hned na začátku "malého fóra" a začít počítat až po nich, po uplynutí nějaké doby.  Příliš vysoké tempo řešení učitelem žáky demotivuje a soutěž vzdávají. Nemusím připomínat, že by učitel měl umět příjmout s nadhledem svoji porážku a vítězné žáky pochválit.

   

  Využito v předmětu: Matematika na 2. stupni ZŠ, ale lze  ji vyzkoušet i ve vyšších třídách 1. stupně
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů
  • odhaduje a vypočítává objem a povrch těles
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence: * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postu
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Výchova demokratického občana
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova