Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Rychle a přesně

Stránka naposledy upravena 11:48, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   
  Operace s racionálními čísly, výrazy, jednoduché konstruktivní úlohy a početní geometrie.
  Popis aktivity:  Učitel zadá žákům úlohu, kterou začnou řešit všichni najednou do sešitu. Jakmile některý z žáků úkol vyřeší, postaví se. Po něm druhý a další. Prvé dva si učitel musí dobře zapamatovat. Když je s výpočtem hotova většína žáků, natupuje kontrola. Provádí ji učitel, případně pověří sdělit výsledek nejrychlejšímu žákovi. Je-li jeho řešení chybné, pak má tuto možnost druhý žák v pořadí. Pokud nejrychlejší žák vyřešil úlohu správně, získává 3 body, druhý 2 body a všichni ostatní, kteří stihli výpočet a řešili správně do okamžiku kontroly,  mají za odměněnu 1 bod. Následují další úlohy, hodnocené stejným způsobem. Žáci si bodové zisky z jednotlivých úloh průběžně sčítají a po vyčerpání všech učitelem připravených úloh soutěž končí. Vítězem je žák, který získal nejvyšší součet bodů ze všech úloh. Hra dobře rozdělí všechny žáky třídy podle počtu získaných bodů dopořadí, od těch nejúspěšnějších a nejaktivnějších,  po nejpomalejší,  a vydělí ty co učivo vůbecnezvládli.
  Potřebný čas:  Soutěži lze věnovat různý čas vyučovací hodiny, od 20 minut, po celou vyučovací hodinu, podle úvahy a rozhodnutí učitele.
  Doporučený věk:  ZŠ: 1. a 2. stupeň - matematika i další předměty

   

   

  Využito v předmětu:  Matematika, ale lze vyzkoušet i v dalších předmětech
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • dovednosti při práci s různými čísly a výrazy, jejich zařazování a pojmenování
  Klíčové kompetence:
  * k učení- pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika, zoologie, přírodověda
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova