Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Poklad

Stránka naposledy upravena 16:20, 30 Črvn 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl rozvoj předmatematické gramotnosti
  Popis aktivity:

  Máme 12 svazků klíčů, na jednom svazku jsou buďto 2 nebo 3 klíče. Ty se od sebe liší. Na některých jsou klíče se stejným počtem zubů (v mapce vyznačeno třemi vodorovnými čárami, pozor na čtení - není to rovná se, ale stejně). Na jiných svazcích nemají stejně zubů (značka různě - přeškrnuté 3 vodorovné čáry). Další rozhodování vede k porovnání délky klíčů: dlouhé - krátké - dlouhé i krátké. Poslední rozhodování: Máš ve svazku klíč se stejnými zuby? Pokud je ve svazku jeden klíč s jedním zubem a dva se dvěma zuby rozhudují klíče, kterých je více.

  Pravidla:

  Hráč si vylosuje jeden svazek klíčů. Prohlédne si ale i ostatní. Hned na startu se rozhoduje podle toho, mají-li všechny jeho klíče stejně zubů. Udělá první skok. Dále se pohybuje střídavě po jednom nebo dvou skocích. Na křižovatce se opět rozhoduje, zda má klíče dlouhé, krátké nebo krátké i dlouhé na svém svazku. Na třetí zkoumá zuby klíčů. Pokud se splete, vrací se. Může hrát i více hráčů, po jednom tahu (skok, dvojskok) se střídají. Protože děti zajímá, kam kdo dojde, často vyžadují opakování, kdy si mění klíče. Děti dojdou v plánku, každý k jedné barvě, podle dané barvy si natřou tupovacími barvami své klíče.

  Potřebný čas: 15 - 25 min
  Doporučený věk: 5 - 7 let
  Potřebné pomůcky: plánek - mapka, klíče, šňůrka, barvy,

   Námět je použit z:

  KASLOVÁ, M. Předmatematické představy v mateřské škole. Praha : Raabe

  Využito v předmětu: v MŠ
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
  • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat
  • řeši problémy a úkoly

  Klíčové kompetence:

  • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
  • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  Vzdělávací oblasti: dítě a jeho psychika
  Vzdělávací obory: poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
  Průřezová témata:
  Odkazy: týdenní plán - jaro už je tu

   

  mapa - plánek

  01032010.jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

  video - průběh aktivity

   

  Get Adobe Flash player

  Klíče

  02032010(012).jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

   video - malování klíčů tupovacími barvami

  Get Adobe Flash player

  Klíče si můžete vyrobit podle šablon, které jsou uloženy v přílohách klíč malý 1, klíč malý 2, klíč velký 1 a klíč velký 2.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 12

  SouborVelikostDatumAutor
   01032010(001).jpg
  Žádný popis
  366.34 kB19:23, 20 Dub 2010Michaela Gondeková
   01032010(002).jpg
  Žádný popis
  377.58 kB19:23, 20 Dub 2010Michaela Gondeková
   01032010(003).jpg
  Žádný popis
  364.6 kB19:23, 20 Dub 2010Michaela Gondeková
   01032010(004).jpg
  Žádný popis
  347.9 kB19:24, 20 Dub 2010Michaela Gondeková
   01032010(005).jpg
  Žádný popis
  335.83 kB19:24, 20 Dub 2010Michaela Gondeková