Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Matematický turnaj

Stránka naposledy upravena 20:34, 30 Led 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl K procvičení jednoduchých a k výpočtu časově nenáročných úloh na početní operace s různými čísly, procenty, řešení jednoduchých rovnic.
  Popis aktivity: V matematickém turnaji se utká v řešení jednoduchých úloh každý žák s každým spolužákem. Dvojice mezi sebou soutěží  systémem: Kdo dřív a správně. Do vytvořené tabulky získá vítěz 1 bod, když oba spočítají příklad nesprávně, zapíše se jim do tabulky 0. Když se vystřídají všichni žáci a vyplní tabulku, sečte učitel body a tím vyjde konečné pořadí turnaje.
  Potřebný čas: Doba k sehrání turnaje záleží na počtu soutěžícídch žáků a náročnosti procvičovaných úloh.
  Doporučený věk: Lze použít ve všech ročnících 2. stupně  ZŠ a SŠ.
  Metodické poznámky pro učitele: Při větším počtu žáků (nad 20) lze třídu rozdělit do menších skupin a sehrát nejdříve kvalifikaci v těchto skupinách. Jen vítězové se pak utkají ve finále o celkové prvenství (další z kvlifikačních skupin o umístění na dalších místech konečného pořadí).Dvojice k soutěži není možné vybírat náhodně, protože by nastal velký chaos.  Lze ale využít losovací tabulky známé ze sportovních soutěží (šachy, stolní tenis, ale i kolektivní soutěže v  kopané, hokeji, apod.). Podle nich vytvoří učitel dvojice pro každé soutěžní kolo a zajistí, že se postupně vystřídají proti sobě všichni žáci. Soutěžních kol je o jedno méně, než je počet účastníků turnaje ( sám se sebou soutěžit nelze).  Tím se turnaj časově zkrátí, protože do každého kola můžeme zadat všem dvojicícm stejnou úlohu a všechny dvojice vždy soutěží současně. Náročné jsou přesuny žáků v rámci třídy, kdy se soutěžící dvojice musí potkat vedle sebe v lavici. Stejně tak kontrola rychlosti a správnosti, kterou  žáci sledují a posuzují sami, vyžaduje disciplínu a dodržování pravidel. Pro  tyto organizační záležitosti je třeba určitý čas potřebný k tomu, aby si žáci vypěstovali srávné návyky a dodržování pravidel férového sportovního boje. Jsou - li naplněny tyto podmínky, dá se soutěž sehrát během jedné vyučovací hodiny. Z pohledu žáků je velmi dramatická a atraktivní. Učiteli dovoluje získat dobrý přehled o  schopnosti správně počítat u každého žáka v rámci třídy.

   

  Využito v předmětu: Matematika, ale lze použijít i v jiných předmětech
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  • užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
  • řeší aplikační úlohy na procenta
  • formulluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich sestav
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   TABULKY MATEMATICKÝCH TURNAJŮ.docx
  Žádný popis
  25.01 kB15:03, 23 Pro 2009Oldřich SUCHORADSKÝ