Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Matematický test

Stránka naposledy upravena 14:17, 27 Led 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl K řešení zajímavých a zábavných úloh z jakékoliv vyučovací látky matematiky. Motivační aktivita na začátku nebo  na  konec školního roku.
  Popis aktivity:

  Test je forma písemné zkoušky, kde žáci k dané otázce vybírají správnou z předložených již vytvořených odpovědí.

  Otázky i odpovědi lze klást ústně a žáci k číslovaným otázkám píší jen ty správné. Nebo mají každý list papíru s otázkami i odpověďmi a zatrhávají  správné. 

  Protože takový test obsahuje nejvýše 15 otázek, lze ho hned po skončení zkoušky opravit a vyhodnotit.

  Potřebný čas: Neměl by překročit 15 minut.
  Doporučený věk: Bez omezení
  Potřebné pomůcky: Připravený ukázkový text testu s odpověďmi.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Test v matematice je málo věrohodný,  a proto je třeba ho chápat jako nezávaznou aktivitu a zábavu pro zpestření práce. Určitě neměří přesně vědomosti a schopnosti žáků. Matematika není příliš vhodná k takovému způsobu zkoušky.

  Testy jsou ale u žáků velmi oblíbeny a právě tento způsob zkoušky může některé žáky pro předmět hodně motivovat. 

  V přiložené ukázce je motivační test pro žáky 6. ročníku.

   

  Využito v předmětu: Matematika, ale i jiné předměty
  Vazby na RVP: Výstupy: popisuje jednoduché závislosti z praktického života
  Klíčové kompetence: *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti: Matematika  a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Test

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   UKÁZKOVÝ TEST Z.doc
  Žádný popis
  37 kB19:19, 31 Pro 2009Oldřich SUCHORADSKÝ