Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Matematický tenis

Stránka naposledy upravena 20:26, 30 Led 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl K procvičení numerických výpočtů, jednodušších lineárních rovnic, operací s algebraickými výrazy.
  Popis aktivity: Před soutěží sestaví učitel herního "pavouka", podobného, jakého používají při svých soutěžích tenisté. Do připravené tabulky sestaví učitel podle znalosti úrovně žáků dvojice tak, aby se favorité potkali až ve finále a nevyřadili se příliš brzo. Proto je dobré prvých 8 žáků "nasadit" tak, že nejlepší dva hráči jsou na okrajích tabulky, další dva uprostřed, atd. Učitel žákům zadává úlohy, které vyzvané dvojice řeší podle systému: Kdo dříve a lépe. Vítěz postupuje do dalšího kola, poražený je vyřazen. V dalším kole se podle vyznačeného schématu utkají vítězové předchozího kola. Do finálové dvojice by se měli dostat nejlepší žáci.
  Potřebný čas: Soutěž má rychlý průběh, záleží samozřejmě na počtu soutěžících žáků a náročnosti řešených úloh.
  Doporučený věk: Vhodná hra pro žáky vyšších tříd ZŠ a středních škol.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Správné nasazení žáků do herního "pavouka" předpokládá dobrou učitelovu znalost žáků . Pokud učitel zná dobře úroveň matematických schopností jednotlivých žáků, není pro něj těžké nasadit do prvých kol dvojice s rozdílnými schopnostmi tak, aby se mezi sebou utkali ti nejlepší až v posledních kolech a nevyřadili se příliš brzy. Problém nastane, počítají-li chybně oba žáci a měli by soutěž opustit oba. To by v pavouku vznikla "díra" a jeden ze soutěžících by postoupil do dalšího kola bez boje.  Proto je nejlepší utkání této dvojice ještě jednou zopakovat a této dvojici zadat jednodušší úlohu, aby alespoň jeden dosáhl správného řešení.

  Pro  žáky, kteří ze soutěže vypadli, je možné zorganizovat "soutěž útěchy", aby nebyli zcela mimo soutěž a měli důvod počítat.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  • užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
  • řeší aplikační úlohy na procenta
  • formulluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich sestav
  Klíčové kompetence:

  * k učení- pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly       

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva