Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Matematické bingo

Stránka naposledy upravena 16:48, 20 Črvec 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Procvičení celé třídy v počítání jednoduchých příkladů na numerické výpočty, jednoduché lineární rovnice, úpravu algebraických výrazů, počítání s procenty, početní geometrie...  
  Popis aktivity:

  tabulka.jpgNa začátku vyučovací hodiny rozdá učitel žákům tabulku  5x5 políček (25 okének), do kterých doplní žáci každý podle svého čísla od 1 do 25. V každém okénku musí být jedno číslo, žádné nesmí být uvedeno více než jednou a žádné políčko tabulky nesmí zůstat prázdné.

  K tabuli se dobrovolně přihlásí žák (nebo je vybrán učitelem), který si z tabulky vybere číslo do 25. Dostane od učitele příklad, který na tabuli počítá. Pokud ho spočítal správně, může si zakroužkovat ve své tabulce vybrané číslo. Stejně tak to mohou udělat všichni žáci, kteří stejný příklad spočítali v lavici správně a to do doby, než to zvládnul žák u tabule. 

  Pak se přihlásí další žák, který si vybere jiné číslo a dostane u tabule od učitele jiný příklad. Pokud ho nespočítá, pole si nemůže ve své tabulce zakroužkovat, ale mohou si ho označit všichni žáci v lavici, kteří příklad spočítali správně.

  Takto se žáci u tabule postupně střídají a zaplňují svoji tabulku, podle správně spočítaných úloh. Kdykoliv zakroužkuje žák všechna čísla v řádku nebo ve sloupku (spočítá správně příklady pod těmito čísly), získává MALÉ BINGO a ohlísí to třídě a učiteli přihlášením a vyslovením slova BINGO.

  Vítězem soutěže se stává žák, který prvý zakroužkuje všech 25 čísel (spočítá všechny úlohy) a získává VELKÉ BINGO. Ohlásí to třídě i učiteli a soutěž tím končí. Pořadí za ním tvoří spolužáci s největším počtem MALÉHO BINGA.

   
  Potřebný čas: Soutěže je dotována časovým intervalem v délce celé vyučovací hodiny. Závisí to ale na obtížnosti úloh a možnostech žáků.  Může se hrát i více hodin po sobě, na několik pokračování.  
  Doporučený věk: Vyšší třídy ZŠ a střední škola.  
  Potřebné pomůcky: Tabulka pro doplnění čísel.  
  Metodické pokyny pro učitele:

  Soutěež je vhodná při mimořádných hodinách (suplování), nebo před prázdninami (Vánočními,  Jarními, Velikonočními...), nebo na konci školního roku.

  Žáky vyvolává k tabuli učitel a střídá je, aby se u tabule objevili postupně všichni žáci třídy. Zadává jim úlohy podle jejich schopností a individuálních možností. Dobrý žák má zájem na obtížném příkladu, aby tím nedával šanci velkému počtu spolužáků. Slabší žák se spokojí i s lehčí úlohou, jen aby získal číslo, které si vybral ze své tabulky a mohl si ho označit.

  Řešení v lavici zastavuje učitel správným výsledkem žáka u tabule. Při jeho nesprávném postupu mu může pomoci a dát mu šanci příklad opravit. Pokud to nezvládne, oznámí po chvíli výsledek sám, protože příklady má předem připravené a spočítané.

  Čísla se střídají tak dlouho, až žáci vyčerpají všech 25 možností. Pak mohou začít zadávat čísla znovu, podruhé. Hra předpokládá bezvadnou disciplínu a dodržování pravidel u všech žáků. Ale žáci se nejlépe sledují a kontrolují sami navzájem. Žák který narušuje jakýmkoliv způsobem její průběh je ze soutěže vyloučen.

  Nejlepší žáky je možné odměnit. Za malé BINGO bonbónem, vítěze velkého nějakou "vánoční" nebo "velikonoční" cenou.

   

   

   

  Využito v předmětu: Matematika, ale i jiné vyučovací předměty
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • provádí operace v oboru celých a racionálních čísel
  • formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
  Klíčové kompetence:  * řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/8463/AKTIVIZUJICI-CINNOSTI-VE-VYUCE-MATEMATIKY.html/

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva
  • BINGO, malé BINGO, velké BINGO

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   BINGO.doc
  Žádný popis
  58.5 kB15:23, 31 Pro 2009Oldřich SUCHORADSKÝ
   tabulka.jpg
  Žádný popis
  24.73 kB16:00, 31 Pro 2009Oldřich SUCHORADSKÝ