Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kdo odhadne, kdo uhodne?

Stránka naposledy upravena 10:50, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   Nenáročná hra vhodná pro suplování, ale také mimo školu, při besídce, na výletě, nebo cestování vlakem, dlouhém čekání se skupinou žáků, apod.
  Popis aktivity:

   Jako vedoucí hry si vymyslím nějaké číslo do stovky, ale neprozradím ho. Mohu si ho pro kontrolu někam zapsat, ale tak, aby to žádný z účastníků hry neviděl.

  Hrčáči se sednou do kruhu, tak aby odpovídali v určitém pořadí. Úkolem je pokusit se uhdonout myšlené číslo vedoucího hry. Jeden po druhém hlásí  hráči vedoucímu  svůj tip. Přitom žádný z hráčů nemůže opakoat číslo, které už řekl před ním jiný tipující. Pokud se takto splete, pro to kolo vypadá z hodnocení a nedostane prémií při uhodnutí čísla. 

   Pokud se někomu z hráčů povede hned napoprvé číslo uhdonout, získává prémii 3 body. Pokud nikdo z hráčů číslo neuhodl, ohlásí veducí hry jméno toho, který se k hledanému číslu nejvíce přiblížil a získá do průběžné soutěže 1 bod. Jeho typ samozřejmě vedoucí neprozradí, stejně tak úspěšný hadač svůj tip nikomu neopakuje. 

  Naopak, v druhém kole soutěže, které následuje, tipuje až jako posleslení. Pokud někdo z hráčů číslo v dalším kole (nebo v dalších následujících) uhodl, hra končí a on získává do součtu 2 body. Tím je u konce prvá hra a následuje další, kdy vedoucí volí jiné číslo. 

  Body z jednotlivých her se sčítají a hra končí, když některý z hráčů dosáhl předem dohodnutý počet bodů ( např. 20).

  Potřebný čas:  Časový průběh lze těžko předvídat a nějak omezit, snad jen bodovým součtem. Děti hrají hru s neuvěřitelným nasazením,, třeba i po několik hodin.
  Doporučený věk:  U menších dětí se dá hrát třeba jen do 50, u starších naopak ve větším rozsahu, třeba až do 500 nebo 1 000.
  Metodické poznáímky:

   Hra není vůbec jednoduchá, jak při popisu vypadá. Vyžaduje mimořádné soustředění a paměť každého z hráčů, ale i organizátora hry. Je totiž potřebné sledovat tipy všech účastníků a pamatovat si je. Přitom se předem neví, kdo bude tím, kdo se hledanému číslu nejvíce přiblíží. Průběh je zajímavý i tím, jakou strategii každý z účastníků volí. Je vždy několik variant, jak dojít k úspěchu.

  Obměnou je možnost, že vedoucí hry uhodnutím čísla hru neukončí, ale nechá ještě několik kol projít, až ke správnému výsledku dojde větší počet hráčů. Hra klade značné nároky na organizaci a paměť organizátora, který si může pro jistotu na papír k zapsaným jménům hráčů psát tipy jednotlivců. To tehdy, je-li jejich počet vyšší. Optimální je účast kolem 10 hráčů. Větši počet už většina účastníků pamětně nezvládá a každé kolo trvá příliš dlouho.Tím mizí prvek dramatičnosti celé hry.

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • nácvik operací s jednoduchými čísly

  Klíčové kompetence:

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
   

  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva, soustředění, paměť a její tréning