Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kdo má nejlepší odhad?

Stránka naposledy upravena 15:28, 21 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl K nácviku odhadů výpočtů s racionálními čísly, vypočtu obsahů ploch a objemů těles, druhé mocniny a odmocniny, odhad vzdálenosti v plenéru, délky úseček v geometrii ...
  Popis aktivity:

  Spolu se zadáním početní úlohy žákům je vhodné, aby učitel vyžadoval na žácích odhad očekávaného výsledku. Pro praktický život je taková dovednost velmi užitečná a potřebná.

  Žák si zapíše svůj odhad pod zadání úlohy a zvýrazní ho rámečkem a provede vzájemnou kontrolu se sousedem. To aby nemohl nikdo později svůj odhad dodatečně upravovaat.

  Pak provedou žáci výpočet a po kontrole správnosti si porovnají výsledek se svým odhadem. Určí odchylku (chybu), které se při odhadu dopustili. Nejlepší je ten, kdo provedl odhad s nejměnší chybou. Žáci si zaznamenají odchylku a stejným způsobem odhadují a řeší další úlohy. Odchylky si průběžně sčítají.Celkovým vítězem a nejlépe odhadoval výsledky žák, který má nejmenší součet odchylek ze všech zadaných úloh. 

  Stejným způsobem se postupuje při odhadech vzdálenosti v terénu, nebo délky úseček v sešitě.

  Potřebný čas: Odhady lze udělat za pár sekund. Takže čas věnovaný hře záleží na typu a obtížnosti řešené úlohy. Pro zrychlení porůběhu je možné nechat žákům provádět výpočty kalkulačkou, protože ve hře nejde o výsledky, ale o odhady.
  Doporučený věk: Odhady se mohou začít cvičit již ve vyšších třídách 1. stupně ZŠ a pokračovat lze samozřejmě na 2. stupni i na střední škole.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Odhady jsou vítaným zpestřením klasických matematických úloh a žáci je vítají a provádějí je rádi. Mají je v oblibě i v matematice velmi slabí žáci, protože jim tato činnost dává šanci vyrovnat se úspěšnějším spolužákům.

  Dovednost sebekontroly výpočtů je učiteli podceňovaná a přesto pro život znamená často více než schopnost zvládnout rutinu výpočtů. Touto soutěží se dá v žácích vypěstovat potřeba takovou kontrolu provádět pravidelně při každém počítání. A je to jen několik minut ve vyučování, věnovaných nácviku odhadů  navíc. 

  Problémem může být poctivost v záznamu odhadů a výpočtu odchylky. Tady je dobré využít vzájemnou kontrolu žáků v lavici, nebo před výpočtem nechat žáky říci svůj odhad, který už mají v rámečku v sešitě, říci veřejně a před celou třídou nahlas.

   

   

  Využito v předmětu: Matematika, fyzika
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
  Klíčové kompetence: * k učení - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematiky, fyzika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva