Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jeden proti všem

Stránka naposledy upravena 17:03, 9 Pro 2009 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl:
   Hra je motivující i pro žáky, kteří nejsou příliš matematicky nadaní, protože je nutí k rychlejším výkonům a kolikrát se jim podaří porazit schopnější spolužáky (psát na tabuli je totiž náročnější a pomalejší než do sešitů:)
  Popis aktivity:  Jeden vybraný zdatnější počtář (a hlavně který chce) jde počítat příklad za tabuli. Ostatní žáci píší do svých sešitů. Zadáme příklad, všichni začnou počítat najednou. Žák v lavici, který dopočítal, si potichu stoupne. Tak si stoupají, dokud nedopočítá žák za tabulí a neřekne STOP.

  Učitel  oznámí správný výsledek. Pokud má stojící žák chybu, sedne si. Poté se spočítají stojící žáci a pokud jich je méně než polovina třídy, žák za tabulí vyhrál (samozřejmě za předpokladu, že má správný výsledek). Je pochválen, odměněn.

  Potřebný čas:  Procvičování příkladů, jejichž výpočet zabere zhruba půl minuty, např. písemné násobení či dělení.
  Doporučený věk:  ZŠ, 4. - 5. ročník
  Potřebné pomůcky:  Tuto hru lze hrát, pokud máme ve třídě tabuli, u které lze otočit křídlo.

   Použit námět a zpracování Ireny Pekárkové

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • nácvik operací s jednoduchými čísly
  Klíčové kompetence:
  Schopnost rozhodování, rychlé a bezchybné výpočty 
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   P1040741.JPG
  Žádný popis
  41.11 kB22:52, 10 Pro 2009Irena Pekárková