Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hra Kompot v matematice

Stránka naposledy upravena 17:12, 26 Kvě 2012 uživatelem Jana Petrů
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Procvičení početních operací
  Popis aktivity:

  Děti sedí v kruhu. Učitel jim přidělí čísla (např. 4, 5, 6, 7, 8) - buď na kartičkách nebo ústně (vhodný je takový počet čísel, aby od jednoho bylo maximálně 5 dětí, pro přehlednost). Učitel pak zadává příklady, jejichž výsledkem je jedno z přidělených čísel - držitelé tohoto čísla si vymění místa.

  Zpočátku jsem se bála, že hra nebude děti bavit pro její jednoduchost, ale moje obavy se nenaplnily. Naopak, chtějí ji hrát stále znovu. Obměňuji čísla, zvyšuji náročnost, ale princip zůstává stále stejný.

  Potřebný čas: Délku hry si řídí učitel.
  Doporučený věk: 6 - 8
  Potřebné pomůcky: Kartičky s čísly nebo žádné

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy: žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly do 20
  Klíčové kompetence: k učení
  Vzdělávací oblasti: matematika
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.

   

  Klíčová slova
  • počítání do 20
  • rozcvičky, alternaticní rozhodování, aktivizující motivační hra
  • základní početní operace