Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hra na prsty

Stránka naposledy upravena 10:46, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   K pamětnému procvičování základních početních výkonů s přirozenými čísly a racionálními čísly. K procvičení operací s mocninami a odmocninami, počítání s procenty, řešení jednoduchých lineárních rovnic zpaměti.
  Popis aktivity:  Žákům uvedu slovně jednoduchou úlohu, kterou zpaměti počítají. Když vidím, že je většina žáků hotova a zná řešení (podle dohody zvednou hlavu), na můj povel s borem vysloví nahlas svůj výsledek. Kontrola je vzájemná mezi žáky v lavici. Ti co řekli správný výsledek, který zopakuji, zvednou ruku se vztyčeným jedním prstem. Zadám další příklad a po nové kontrole ti co opět řešili správně zvednou již dva prsty. Kteří jednou chybovali, mají vztyčen jeden prst. Tak žáci postupně vyřeší 5 připravených příkladů. Vynikající znalosti osvědčil ten ze žáků, kteří neztratili z pětice úloh ani jeden prst za nesprávný výsledek. Hra může pokračovat řešením dalších 5 úloh pro druhou ruku. Učiteli metoda dovoluje průběžně sledovat a vyhodnocovat stupeň zvládnutí učiva u jednotlivých žáků, ale v souhrnu i celé třídy.
  Potřebný čas:  Hra trvá pouze několik málo minut. Záleží samozřejmě na charakteru a obtížnosti učiva.
  Doporučený věk:  ZŠ:    1. a 2. stupeň - matematika  a další vyučovací předměty
  Metodické poznámky:  Úlohy si připravuji tak, že je řadím od jednodušších k obtížnějším. Tím neodradím hned od začátku pomalejší a slabší žáky a soutěží opravdu všichni žáci třídy. Nejtěžší úlohu nechávám až na konec. Soutěž předpokládá férový způsob kontroly u žáků třídy, kterému se musí postupně naučit. Ale žáci se vzájemně hlídají. Kde mám podezření, že se dvojice dohodne na nepoctivé hře, vyvolám je, aby veřejně řekli svůj výsledek třídě před tím, než ho sám potvrdím.
  Využito v předmětu:  Matematika, ale i dalších předmětech (přírodověda, fyzika, český a cizí jazyk)

   

  Vazby na RVP: Výstupy: žák provádí početní operace v oboru různých čísel, analyzuje a řeší různé problémy
  Klíčové kompetence: *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika, přírodověda
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  

   


  Klíčová slova
  • matematická rozcvička, jednoduché početní operace, aktivizující metody vyučování