Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Domaluj těleso

Stránka naposledy upravena 10:45, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
    Obsah
    Žádné titulky

     

    Cíl:
     K nácviku kreslení geometrických útvarů zobrazovací metodou volného rovnoběžného promítání.
    Popis aktivity:  Na tabuli, do pracovního listu, do programu Malování na počítači nakreslí učitel 3 rozměry (hrany) kvádru nebo krychle. Žáci si obkreslí do sešitu situaci a domalují zbývající úsečky tak, aby doplnili celé těleso. Kdo z žáků je prvý s prací hotov, přihlásí se a má právo předvést ostatním na tabuli svůj způsob řešení. Pokud je správné, je oceněn učitelem přídělem bodů (např. 2 body), všichni ostatní žáci,  kteří v časovém limitu úlohu dokončili , získají 1 bod. Hra pokračuje dále novou situací. Kdo získá po skončení hry nejvíce bodů, je vítězem.
    Potřebný čas:  Soutěž není časově nijak zvlášť náročná a záleží jen na počtu učitelem připravených a zadaných nákresů. Optimální je v jedné vyučovací hodině tak 5-6 obrázků, což vydá i s vyhodnocením maximálně 10-15 minut vyučovací hodiny.
    Doporučený věk:  Matematika, výtvarná výchova, základy technického kreslení na 2. stupni ZŠ
    Metodické poznámky pro učitele:  Nácvik kreslení obrázků touto metodou je užitečná dovednost, kterou žáci v matematice využijí nejen pro cvičení vlastní představivosti, ale také v náčrtech při řešení různých úloh z početní geometrie. Na tabuli je vhodné zadání kreslit odlišnou (barevnou) křídou, aby doplnění žáky bílou křídou ukazovalo jasně jejich řešení a oddělilo se od zadání učitele. Situační obrázky učitel samozřejmě člení od těch jednoduchých k těm složitějším. Učitel může mít řešení připravené na počítači a kontrolu provádí jejich postupným zveřejňováním žákům.
    Potřebné pomůcky: Připravené pracovní listy s předkreslenými rozměry.

     

    Využito v předmětu: Geometrie, povinně volitelném předmětu technické kreslení,  výtvarné výchově.
    Vazby na RVP:

    Výstupy: 

    • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní geometrické útvary s jednoduchá tělesa
    Klíčové kompetence: *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
    Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
    Vzdělávací obory: Matematika
    Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
    Odkazy:  

     

    Soubory 1

    SouborVelikostDatumAutor 
     krychle.xls
    Žádný popis
    44.5 kB14:00, 10 Pro 2009Oldřich SUCHORADSKÝAkce

    Komentáře

    K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.