Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Citování

Stránka naposledy upravena 09:30, 21 Črvn 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  1. 1. Příklad: 

  Pro kvalitu hesel v Pedagogickém lexikonu je důležité, aby obsahovaly citace informačních zdrojů, ze kterých čerpal autor hesla. Používání citací umožňuje odlišit myšlenky autora hesla od myšlenek jiných autorů a posiluje celkovou důvěryhodnost informací. Citace prakticky znamená spojení mezi místem v textu, kde je citováno nebo parafrázováno a bibliografickým záznamem v seznamu použitých zdrojů a literatury 

  Příklad: 

  ...respektovat názory žáků, ale zároveň poukázat na to, že diskriminující nebo z pohledu obecné morálky jinak „škodlivé“ názory „nemají ve třídě co dělat“ či zvážit, zda je racionálně nezkritizovat (viz Gutmann 1999, Stará 2004) 

  Použité zdroje a literatura:

  • GUTMANN, A.Democratic Education. New Persey: Princeton University Press 1999. ISBN 0-691-07736-3
  • STARÁ, J. Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta 2004.

  Při vytváření záznamů o použitých zdrojích a literatuře je možné ve WIKI využívat šablon Bibliografických citací, které mohou být na stránky vkládány ze seznamu šablon

  Je možné rovněž využívat webového nástroje Citace.com