Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Volné psaní

Stránka naposledy upravena 15:04, 4 Ún 2014 uživatelem Mgr. Ludmila Kovaříková
  Toto heslo bylo založeno Ludmilou Kovaříkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.

  Výklad hesla

  Volné psaní je brainstormingová metoda, při které po několik minut celými větami zapisujeme, co nás napadá k určitému tématu. Cílem je zapsat co nejvíce myšlenek, názorů, zkušeností apod.

  Využívá se zejména v evokační fázi, kdy si žák uvědomuje, co o probíraném tématu už ví. Ve fázi reflexe si děti učivo shrnují a propojují se svými znalostmi a zkušenostmi.

  Pravidla

  1. Piš po celou dobu, co tě k tématu napadá.
  2. Piš celými větami.
  3. Nemusíš se k napsanému vracet, opravovat ho nebo vylepšovat.
  4. Když nevíš, co psát, piš cokoli tě napadá ("Teď mě nic nenapadá..." nebo "Co mám psát dál...?)

  Postup

  Po zadání tématu a vysvětlení pravidel by žáci i učitel měli po stanovenou dobu zapisovat své myšlenky. Doporučuje se psát na zvláštní papíry, protože se jedná o soukromé psaní. Po skončení si žáci si mohou své volné psaní přečíst ve dvojicích. Učitel poté vybídne dobrovolníky ke sdílení se třídou, popř. umožní vyvěšení prací ve třídě. Sám může jako poslední přečíst část svého volného psaní. Oceňuje odvahu dobrovolníka a schopnost vyjádřit se k věci. 

  Další tipy

  • Téma je možné zadat i neúplnou větou.
  • Volné psaní můžeme zadat po přečtení uměleckého textu.
  • Ke konci psaní by měl učitel upozornit na zbývající čas.
  • Pokud se děti obávají číst nahlas, může učitel svou práci přečíst jako první.
  • Žák může přečíst jen část své práce.
  • Učitel vhodně vede žáky k přečtení částí, které odkazují k tématu.
  • Žáci se mohou ke svému volnému psaní vracet, přepracovat ho nebo jen založit do portfolia.

  Použité zdroje a literatura

  • ŠLAPAL, Miloš, Hana KOŠŤÁLOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti [online]. Vyd. 1. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 2012, 144 s. [cit. 2014-02-04]. ISBN 978-80-905036-8-7. 
  • SRBOVÁ, Kateřina. Učíme se učit se: tematický okruh osobnostní a sociální výchovy Rozvoj schopnosti poznávání : lekce 1.3 [online]. Vyd. 1. Praha: Projekt Odyssea, 2007, 117 l. [cit. 2014-02-04]. ISBN 978-80-87145-05-0.  
  • STEELOVÁ, Jeannie L., Kurtis S. MEREDITH, Charles TEMPLE a Scott WALTER. Rozvíjíme kritické myšlení: Příručka II. Praha: Kritické myšlení, 1997.  
  Klíčová slova
  • evokace
  • kritické myšlení
  • metoda