Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Template:Heslo v lexikonu

Stránka naposledy upravena 11:53, 27 Led 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Toto heslo bylo založeno Jméno Přijmení v 7.p.,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.
  1. Jasné a stručné vysvětlení pojmu (Existující definice v odborné literatuře s odkazy k použité literatuře). Možnost uvádět etymologický výklad pojmu (čas a okolnosti vzniku) nebo ekvivalenty v cizím jazyce [potřeba citace]
  2. Vlastní komentář k citovaným definicím nebo vlastní definice
  3. Současný stav problematiky/pojmu. Kontexty ve kterém se pojem objevuje. Význam pro pedagogickou praxi, mezioborové přesahy a vazby.
  4. Předpokládaný budoucí  vývoj problematiky. Otázky k řešení. 

  Použité zdroje a literatura

  • PŘÍJMENÍ, Jméno. a kol. Název monografie. Místo vydání : Vydavatel, 2009. ISBN 888-88-8888-888-8 
  • ...
  • ... 
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova