Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

Augmentativní a alternativní komunikace

Stránka naposledy upravena 09:33, 1 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Verze jako 08:18, 15 Črvec 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Toto heslo bylo založeno Věrou Gošovou.

  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  ../../../../0_wiki/3.Napoveda_Knihovny/Lexikon/Vytvareni_hesel/1.Pozadavky_na_podobu_garantovaneho_hesla


  Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.

  Augmentativní (z lat. augmentare - rozšiřovat) systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti.

  Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.

  Závažná porucha komunikace je nejčastěji důsledkem:

  • vrozených poruch - mozkové obrny, těžkého sluchového postižení, těžkých vývojových vad řeči, mentálního postižení, autismu, kombinovaných postižení
  • získaných poruch - po mozkové cévní příhodě, úrazech mozku, nádorech mozku, získaného těžkého sluchového postižení, získaných kombinovaných postižení
  • degenerativních onemocnění - sklerózy multiplex, muskulární dystrofie, amyotrofické laterární sklerózy, Parkinsonovy choroby, Huntingtonovy choroby, Alzheimerova syndromu

  AAK jsou všechny formy dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč, ať už přechodně nebo trvale. AAK užívá cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (Makaton, Bliss, PCS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítače.

  Pomůcky:

  • komunikační tabulky složené z předmětů, fotografií, symbolů, piktogramů, slov nebo písmen
  • pomůcky s hlasovým výstupem
  • další pomůcky ke komunikaci (např. komunikační hodiny)
  • hlavová ukazovátka
  • počítače, velkoplošné a senzorické klávesnice, dotykovou obrazovku, kryty na klávesnice, myš Kids Ball (na principu trackballu, ale větší), adaptéry pro ovládání počítače pomocí spínačů, různé spínače, držáky na spínače
  • speciální i běžný software, vhodný pro osoby s obtížemi v komunikaci, výukové programy i hry

  Použité zdroje a literatura

  [potřeba citace]