Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Diskuse

Stránka naposledy upravena 21:31, 17 Říj 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  Metoda rozvíjející úroveň: Aplikace

  Charakteristická činnost žáka:

  • specifický dialog
  • účastníci formulují svoje názory na určitou věc, problém
  • žák naslouchá
  • formuluje názor
  • argumentuje
  Charakteristická činnost učitele
  • motivuje
  • stanovuje téma
  • kontroluje dodržování pravidel diskuse
  • usměrňuje
  • povzbuzuje
  Publikováno v:
  • DOUBKOVÁ, Anna; TOMEK, Karel. In Personální rozvoj školy. KAFOMET. 1. vyd. Stařeč: INFRA, s. r. o. 2009. Základní dílo. ODB-002.6. ISSN 1804-0373.

  Příklady využití v praxi z Metodického portálu:

  Digitální učební materiály:

  20. století - podklady pro diskusi (GV) autor: Petr Hopfinger
  Odbojová skupina bratří Mašínů (GV) autor: Michal Kašpar
  Zámořské objevy - výroky k diskusi (ZV) autor: Peter Sokol
  Na louce a v lese (PV) autor: Ludmila Jakubcová
  Ohebné slovní druhy (ZV) autor: Ivana Brožová

  Články:

  Přírodní učebna - Abeceda (ZV) autor: Eva Krafková
  Skřítek Podzimáček (PV) autor: Kristýna Kosová
  Využití mobilu v českém jazyce - dvojznačnost slov (ZV) autor: Daniela Figránová
  Metodika lekce Diskuse (ZV) autor: Hanka Kotíková
  Čtení s diskuzí v 5. ročníku (ZV) autor: Alena Rakoušová