Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Riziko

Stránka naposledy upravena 09:08, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl hráči si v praxi vyzkoušejí nejzákladnější principy pojištění
  Popis aktivity:

  Běhací hra po lese, vymezené území. Soupeří dva nebo více týmů. Každý tým dostane počáteční rozpočet, například 1000. K tomu dostane volné papíry (ideálně zhruba tvaru odpovídajícím bankovkám, všechny týmy stejný počet), na které může celkových 1000 libovolně rozepsat (tedy nechat 1000 na jednom lístku i rozepsat až na jednotky).

  Cílem hry je přenést co nejvyšší částku přes hrací území, ve kterém se pohybuje tým chytajících (vedoucích, pořadatelů). Každý chytající má u sebe hrací kostku. Pokud je probíhající hráč chycen pořadatelem, pořadatel hodí kostkou a podle toho, jaké číslo padne, hráči jeho „bankovku“ sebere či ponechá. Čísla, při kterých si chytající nechává bankovku, jsou pro každého chytajícího pevně určená například takto: „při 4 a vyšším beru, při nižším nechávám“. Tyto údaje všichni dopředu vědí, takže je jasné, u koho je větší riziko, že se o peníze přijde. Riziko lze eliminovat díky pojištění. Jeden z organizátorů prodává pojistky. Na zadní stranu papírku, kam hráč už napsal jeho hodnotu, napíše podle přání hráče jména těch chytačů, proti kterým bude tento konkrétní papírek pojištěný. Ke každému chytači také napíše cenu tohoto pojištění (doporučujeme 2 % z hodnoty papírku za každé číslo, při kterém uvedený chytač papírek bere – například tedy chytač beroucí od trojky výše bude stát 8 % hodnoty papírku, chytač beroucí jen při šestce bude stát 2 % hodnoty papírku). Prodej pojištění probíhá tak, aby chytači nevěděli, co je jak pojištěné. Pokud chytač chytí hráče s pojištěným papírkem, nemůže mu ho sebrat. 

  V závěrečném vyhodnocení se od hodnoty přenesených papírků odečte pojistné zaznamenané na jejich rubech. Která skupina má více, vítězí.

  V diskusi po hře se můžeme zaměřit na to, jakou strategii skupiny zvolily, podle čeho se rozhodovaly, co pojistit a co nepojistit, a kdy se podle jejich názoru pojištění vyplatí.

  Čas: 30 minut a více
  Potřebné pomůcky:
  papírky velikosti bankovek – větší počet, tužka (tužky) – různé barvy pro každou skupinu, tabulka s přehledem chytačů a jejich „sbíracích“ hodnot, kostky pro všechny organizátory hrající chytače

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: