Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Aktivizační metody

Stránka naposledy upravena 08:56, 25 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno Hanou Kasíkovou. 
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Výklad hesla

  Tímto názvem jsou většinou označovány metody ve výuce, kdy je aktivita žáka zřetelně vidět -tj. je nejen myšlenková, ale projevuje se chováním a konáním nebo alespoň větším objemem řeči žáka. Aktivizační metody kladou důraz také na samostatnou práci žáků a jejich spolupráci s učitelem, což vede k jejich vyšší participaci ve výuce. Primárním cílem těchto metod je přeměna pasivních žáků (posluchačů) v účastníky v učení, kteří se přímou zkušeností naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních frontálních výukových metod.(Kotrba, Lacina, 2007)

  Obvykle se za aktivizační metody označují:  diskuse, výukové hry (interakční, situační, inscenační). projektová metoda, metody uvnitř skupinové práce jako je např. badatelská metoda, metody zkušenostního učení (zážitkové pedagogiky) aj. (Maňák, Švec 2003)

  Při využití aktivizačních metod je důležité:
  • Přemýšlet o smyslu aktivizačních metod, vyhnout se aktivizaci pro aktivizaci
  • Skloubit účelně aktivizační metody s metodami, kdy aktivita žáka není příliš vidět, je založena na napozorování,promýšlení atp.

  Použité zdroje a literatura

  • KOTRBA, Tomáš; LACINA, Lubor. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce . 1. Brno : Barrister a Principal, 2007. 186 s. ISBN 80-87029-12-7.
  • MAŇÁK, J., ŠVEC,V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN: 80-7315-039-5

  Doporučená litaratura a odkazy ke studiu

  • KALHOUS, Z., OBST,O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN: 978-80-7367-571-4
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. 402 s.
   ISBN: 978 -80- 247-1734 -0
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. rozšířené vydání.
   Praha: Grada, 2011. 456 s. ISBN: 978-80-247-3357-9
   
  Klíčová slova
  • Aktivizační metody