Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Čím víc platíš, tím víc platíš

Stránka naposledy upravena 10:15, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl
  hráči si zjednodušeně vyzkoušejí splácení dluhů a komplikace, které při tom
  mohou nastat
  Popis aktivity:

  Hra, která demonstruje, jak se i malé dluhy mohou vymknout kontrole.

  Na hru potřebujeme dva organizátory. Jeden je „prodejcem úvěrů“, druhý („výběrčí“) potom dohlíží na jejich splácení, má na starosti sankce za pozdní platby. V případě více hráčů (odhadem od 8 výše) může být praktické mít „výběrčích“ více. V herním prostoru jsou dvě vymezená místa – „práce“ a „doma“. Hráči se pohybují mezi těmito dvěma místy, už proto, že na místě označeném „práce“ si vždy mohou vyzvednout mzdu (zadaný počet – doporučujeme 10 – papírků nebo jiné „měny“).

  Život jim ovšem komplikuje prodejce úvěrů. Číhá na cestě mezi prací a domovem, a když někoho chytí, vnutí (hráči si losují) mu lístek s půjčkou anebo s nepříjemnou událostí (nemoc či ztráta zaměstnání).

  Papírek s půjčkou obsahuje celkovou částku (např. 20), počet a výši splátek (včetně rozumného úroku např. 11×2 – první číslo je počet splátek, druhé výše jedné splátky) a frekvenci, jak často je potřeba platit (např. každé 2 minuty). Negativní události jsou potom lístečky, kde je uvedeno omezení (nemoc – poloviční příjem (5), ztráta zaměstnání – pětinový příjem (2)) a doba, jak dlouho trvá (rozmezí 1–5 minut).

  Všechny získané peníze, úvěry i nešťastné události hráči shromažďují u sebe „doma“. Organizátor, který má na starosti splácení úvěrů, v příslušných časových intervalech inkasuje splátky (vezme příslušný počet lístečků z hromádky hráče a pro vlastní přehled může škrtnout horní číslo na lístečku a přepsat ho tím, kolik ještě zbývá, či naopak přičíst penále). Pokud není k dispozici dost peněz na zaplacení, připíše k dlužné částce sankci ve výši 100 % splátky.

  Po nějaké době (20–40 minut) hra končí a je čas na závěrečnou diskusi, kde můžeme použít například tyto otázky:

  • Jaké to je, když člověk nestíhá splácet a dluhy se mu vinou penále rychle zvyšují?
  • Jaká výše půjček se dá vůči příjmu stihnout splácet?
  • Jak vás ovlivnily „nešťastné události“ – daly se zvládnout, nebo představovaly zásadní problém?
  • Co člověk riskuje, když si bere půjčku? A jaké z toho má naopak výhody?
  Potřebný čas: od 30 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  papírky představující peníze, papírky úvěrů (odhadem 3 a více na hráče), papírky negativních událostí (méně než úvěrů – jeden až dva na hráče), viz následující stranu

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály pro tuto hru.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova