Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Augmentativní a alternativní komunikace

Stránka naposledy upravena 11:15, 20 Říj 2011 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo založeno Věrou_Gošovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.

  Augmentativní (z lat. augmentare - rozšiřovat) systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti.

  Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.

  Závažná porucha komunikace je nejčastěji důsledkem:

  AAK jsou všechny formy dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč, ať už přechodně nebo trvale. AAK užívá cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (Makaton, Bliss, PCS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítače.

  Pomůcky:

  • komunikační tabulky složené z předmětů, fotografií, symbolů, piktogramů, slov nebo písmen
  • pomůcky s hlasovým výstupem
  • další pomůcky ke komunikaci (např. komunikační hodiny)
  • hlavová ukazovátka
  • počítače, velkoplošné a senzorické klávesnice, dotykovou obrazovku, kryty na klávesnice, myš Kids Ball (na principu trackballu, ale větší), adaptéry pro ovládání počítače pomocí spínačů, různé spínače, držáky na spínače
  • speciální i běžný software, vhodný pro osoby s obtížemi v komunikaci, výukové programy i hry

  Použité zdroje a literatura

  • ŠKODOVÁ, Eva; JEDLIČKA A KOLEKTIV, Ivan. Klinická logopedie . 2., aktualiz. vyd. [s.l.] : Portál, 2007. 615 s. ISBN 9788073673406.

  Doporučená literatura a odkazy vhodné ke studiu:

  Klíčová slova
  • AAK
  • Augmentativní a alternativní komunikace
  • komunikační systém
  • komunikační tabulka
  • vady řeči