Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

LMS

Stránka naposledy upravena 17:37, 18 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?


  Toto heslo bylo založeno Davidem Hawingerem,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.


  Výklad hesla:

  • Learning Management System (neboli LMS) je softwarová aplikace pro správu dokumentace, sledování a podávání zpráv o vzdělávacích pragramech, třídách a online událostech, e-learningových programech a vzdělávacím obsahu. [1] 
  • Learning Management System (LMS) je softwarová aplikace postavená na Web technologii, která má za úkol plánovat, realizovat a hodnotit konkrétní proces učení.
  • LMS poskytuje instruktorovi způsob, jak vytvořit a dodávat obsah, monitorovat účast studentů a hodnotit jejich výsledky. LMS může také poskytnout studentům možnost využít interaktivní prvky, jako jsou strukturované diskuse, videokonference a diskusní fóra. [2]
  • Learning Management System je informační systém, který spravuje instruktory a e-learningové kurzy za účelem zajistit u studentů jejich rozvoj. U velkých podniků se používá pro jejich vnitřní potřebu zaměřenou na vlastní zaměstnance.
  • LMS lze použít ke sledování účinnosti organizace při vzdělávání a odborné přípravě. Tento systém je také přínosný, jakmile je třeba zajistit včasnou realizaci kurzů vyžadovaných státní správou. [3]

  Charakteristika

  LMS řadíme do kategorie tzv. online aplikací. Ve školství se navíc může jednat o příklad tzv. Web 2.0. Jedná se tedy o prostředí poskytované prostřednictvím webových prohlížečů, které je vytvořeno za účelem správy vzdělávacího obsahu. Přitom se velice často jedná o modulární systém, který umožňuje uzpůsobit využití LMS na základě individuálních představ jeho provozovatele. 

  Mezi nejčastější moduly patří:

  • prezentace a tvorba textových informací
  • testy a ankety
  • správa souborů
  • administrace uživatelů a skupin (často spojených se školským prostředím jako "žák", "učitel","tutor" apod.)
  • úkoly a kalendář
  • diskuse
  • blogy, články a aktuální informace

   Z pohledu využití LMS pak můžeme sledovat rozdílná kritéria. Některé LMS se soustředí na proces vzdělávání, jiné pak především na správu vzdělávacího obsahu. Otázkou taktéž je, v jaké oblasti je LMS nasazováno, zda v regionálním školství či ve státní správě nebo velkých podnicích.

  Historie

  Počátky LMS jsou úzce spjaty s CMS. Learning Content Management System (LCMS) bylo charaketristické tím, že bylo vyvíjeno na základě obdobných parametrů jako běžná CMS, nicméně primárním výstupem byl vzdělávací obsah.

  Rozmach LMS na konci minulého století vedl k definování standardu, který by měly výukové objekty splňovat = SCORM {1}.

  Ačkoliv zkratka LMS a LCMS neoznačuje stejný "produkt", většina laické i odborné veřejnosti tyto pojmy neodlišuje. Navíc mohutný nástup Web 2.0 v současné době postupně "vytlačuje" účelově vyvíjené e-learningové systémy, přičemž jsou nahrazovány stále rostoucí nabídkou SaS produktů (například blogy, wiki, online kanceláře apod.).

  Výhody a nevýhody

  Ať už jsou pro e-learning vybrány jakékoliv technologie, za primární výhody využití LMS můžeme považovat:

  • přístup učitelů i žáků k informacím nezávisle na čase a místě (díky online řešení)
  • možnost sledování aktivity žáků a případný růst jejich kompetencí, včetně nástrojů pro hodnocení
  • zefektivnění komunikace a spolupráce
  • rozvoj různých metod učení a respektování individuálních schopností a dovedností každého žáka

  K nevýhodám LMS můžeme řadit:

  • primární orientaci pro využití spíše na středních a vysokých školách, případně v rámci vzdělávání dospělých
  • riziko eliminace role učitele
  • mylné povědomí o možnosti plného nahrazení "klasické" výuky e-learningovými nástroji

  Využití v podmínkách českého regionálního školství

  E-learningové systémy již plně zakotvily na českých vysokých školách, přičemž nemalou měrou zajišťují komunikaci mezi studentem a vysokoškolským učitelem - a to včetně poskytování vzdělávacího obsahu.

  Středoškolské prostředí se v současné době snaží nemalou měrou budovat vlastní LCMS, nezřídka postavená na volně šiřitelné online aplikaci Moodle {2}. Přesto je na místě upozornit na to, že existují i jiné volně dostupné e-learningové systémy minimálně srovnatelné kvality - například viz seznam  na OpenSourceCMS {3}.  

  Literatura

  [1] Citace ve Wikipedia : otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001-2010, last modif. 15 June 2010 [cit. 2010-06-15]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system>

  [2] Citace v TechTarget: [online]. : TechTarget, 1999-2010, last modif. 15 April 2003 [cit. 2010-06-15]. Dostupný z WWW: <http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci798202,00.html>

  [3] Citace v PCMAG.com : [online]. : Ziff Davis Publishing Holdings Inc., 1996-2010 [cit. 2010-06-15]. Dostupný z WWW: <http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=LMS&i=46205,00.asp>

  Použité odkazy

  Klíčová slova
  • CMS
  • ICT
  • LMS
  • Moodle
  • Web 2.0
  • e-learning
  • webové sídlo