Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

CMS

Stránka naposledy upravena 08:58, 1 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo vytvořeno Davidem Hawigerem
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Definice

  • Systém pro správu obsahu (CMS) je sada nástrojů používaných pro řízení pracovních postupů založených na spolupráci. Tyto postupy mohou být ruční nebo využívající ICT. [1] (pozn. autora - volněji přeloženo)
  • Anglicky se systémy pro správu obsahu označují zkratkou CMS z Content Management Systems. Autorům textů umožňují přenést pozornost z formy na obsah, což je většinou přesně to, co od takových systémů uživatelé očekávají. CMS je velmi všeobecné označení, které zahrnuje velké množství systémů. Takto označované systémy umožňují mnohem více, nežli jen publikovat texty na webu. Dovolují například vést agendu uživatelů, jejich e-maily, kontaktní informace atd. Mezi klasická řešení realizovaná prostřednictvím CMS patří například portály, blogy, elektronické obchody, diskusní fóra, e-learningové systémy a mnoho dalších. [2] 
  • CMS je nástroj pro správu obsahu, obvykle na webové stránce, který odděluje design, interaktivitu a obsah od sebe navzájem, aby bylo  pro autory obsahu snadnější poskytovat obsah. [3]

  Charakteristika

  Produkty nesoucí označení CMS patří mezi průkopníky Web 2.0. Tyto nástroje jsou primárně určeny pro správu dynamického obsahu webového sídla nebo jeho části. Existují různé typy CMS, přičemž za nejvýznamější považujeme:

  • WMS = Web MS, který je často označovaný jako redakční nebo publikační systém
  • DMS = Document MS, který slouží pro správu dokumentů
  • LMS = Learning MS, sloužící pro poskytování vzdělávacího obsahu
  • CPMS = Collaborative project MS, umožňující řízení týmů a projektů

  CMS je ve školství především vnímán jako WMS, tj. jako tzv.redakční systém, který je primárně zaměřen na tvorbu a zveřejňování článků a aktualit. Nicméně postupem času se poptávka na funkčnost rozšiřovala, což bylo velice záhy řešeno formou tzv. modulů. Tento modul pak umožní provozovateli takového sídla obohatit zveřejňování článků o další informace. Klasickými příklady dnes jsou:

  • rubriky či sekce
  • komentáře
  • ankety
  • statické stránky
  • fotogalerie
  • správa uživatelů a skupin (minimálně na úrovni čtenář, přispěvatel, šéfredaktor) 

  WMS na rozdíl od ostatních obdobných systémů  nabízí velmi bohatou škálu tzv. motivů. Jedná se vlastně o šablony vzhledu celého webu. Nezřídka si přitom provozovatel redakčního systému může motivy upravit dle svých potřeb.

  Výhody a nevýhody

  Využívání CMS, a to zvláště jako online aplikaci, poskytuje velké množství výhod. Především se jedná o:

  • umožňuje přístup velkému množství osob, a to nejen jako uživatelům poskytovaných informací, ale i jako jejich tvůrcům
  • nabízí uživatelům i tvůrcům informace nezávisle na čase a místě (díky online řešení)
  • nabízí správu rozličných rolí a k tomu přiděluje patřičná oprávnění
  • výrazným způsobem zefektivizuje komunikaci a spolupráci
  • usnadňuje vyhledávání

  Při využití CMS v praxi je nutno počítat s těmito riziky:

  • většinou se očekává kvalifikovaná správa systému
  • u autorů se očekává jistá míra počítačové gramotnosti
  • u online aplikací jsou uživatelé do jisté míry závislí na kvalitě připojení

  Využití v podmínkách českého regionálního školství

  Redakční systémy jsou na školách stále častěji využívány jako vhodné řešení školních webů. Tomu taktéž nezřídka bývá uzpůsobena skladba používáných modulů – tedy nejen článků, ale i fotogalerií, souborů ke stažení či odkazníků. Nicméně zveřejňování článků je většinou dominantní a víceméně slouží k informování o dění ve škole.

  Chtějí-li školy využít některý z daných systémů, často si vybírají některý ze skupiny volně šiřitelných. Žebříčky těchto systémů naleznete na webu CMS Matrix {1} či OpenSourceCMS {2}.

  Vzhledem k rostoucí popularitě těchto řešení by byl výčet zajímavých příkladů dobré praxe poměrně rozsáhlý, proto se omezíme na ukázky tří nejpopulárnějších volně šiřitelných redakčních systémů, využitých jako školní web:

  ________________________________________________________________________________

  Použité zdroje a literatura

  [1] Citace ve Wikipedia : otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001-2010, last modif. 11 June 2010 [cit. 2010-06-14]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system>

  [2] Neumajer, O. Budujeme školní web. Brno : Computer Press a.s., 2005. 80-251-0612-8

  [3] Citace ve About.com : otevřená encyklopedie [online]. : The New York Times Company, 2010, [cit. 2010-06-14]. Dostupný z WWW: <http://webdesign.about.com/od/contentmanagement/g/bldefcms.htm>

  Klíčová slova
  • CMS
  • ICT
  • LMS
  • Web 2.0
  • redakční systém
  • školní web