Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Finanční gramotnost

Stránka naposledy upravena 15:48, 29 Dub 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  K vytvoření tohoto hesla inspirovala netmoderátory Metodického portálu diskuse na stejnojmenné téma.
   
  Podle dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 2007., dostupný online na: http://www.nuov.cz/uploads/SBFG_finalni_verze.pdf) je finanční gramotnost definována takto:
  Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.
  Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.
  • Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.).
  • Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci.10) .
  • Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.
  V diskusi na Metodickém portále byly uvedeny zajímavé odkazy a další zdroje, které uvádíme níže.