Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Poznej prvek

Stránka naposledy upravena 10:22, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl
  hráči se zorientují v ochranných prvcích našich bankovek a budou vědět, podle čeho poznat padělek
  Popis aktivity:
  Jednoduchá hra, při které jeden hráč představuje jeden z osmi ochranných prvků (dle vlastního výběru nebo podle zadání šéfa hry) a ostatní hráči mají pomocí otázek ano/ne určit, který prvek představuje. Hráč, který prvek představuje, pouze odpovídá na otázky. Pokud chceme, můžeme ještě po představiteli prvku na začátku chtít pantomimické ztvárnění, ale musíme počítat s tím, že předvést třeba „Iridescentní pruh“ je opravdu výzva.
  Protože všichni (včetně hráče představujícího prvek) nikdy nebudou mít detailní znalost jednotlivých prvků, je hra rozšířena o použití taháků, které zároveň přinášejí možnost zajímavého bodování:
  Všichni mají před sebou (ale tak, aby je ostatní hráči neviděli, například na deskách pod stolem nebo přikryté šátkem) 8 lístečků (nastříhané jednotlivé části okopírované tabulky s přehledem ochranných prvků). Lístečky jsou otočené stranou s informací dolů a pro přehlednost mohou být na vrchní straně označeny názvem příslušného ochranného prvku. Hráči mohou lísteček kdykoli otočit, aby si připomněli nebo získali potřebné informace (včetně hráče, který odpovídá na otázky), jenže za každé otočení získávají trestný bod. Za uhádnutí toho, který prvek je představován, se naopak 10 trestných bodů odečte (odečítáme i do záporných čísel). Optimální je hrát tolik kol, kolik je hráčů, a na konci vyhodnotit, kdo má trestných bodů nejméně. Všichni, kdo jsou s trestnými body v záporu, mohou být speciálně oceněni. 
  Skupiny do 7 hráčů; každá hraje vlastní hru
  Potřebný čas: 20–30 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  okopírovaná a rozstříhaná tabulka s přehledem ochranných prvků pro každého 
  hráče

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály  pro tuto hru
  Klíčová slova
  • bankovky