Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Finanční pojmy

Stránka naposledy upravena 10:16, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči se seznámí s vybranými pojmy a vyzkouší si je vlastními slovy vysvětlit
  Popis aktivity:

  Hra je zaměřená na seznámení s finančními pojmy. V první fázi mají hráči, rozdělení do skupin, za úkol najít ve vymezeném prostoru různé finanční pojmy. Finanční pojmy jsou obodovány dle své obtížnosti 1–3 body. Každá ze skupin může ukořistit pouze určitý počet pojmů (celkový počet kartiček děleno počet skupin) tak, aby všechny skupiny v závěru této fáze měly pojmů stejný počet. Počet lístečků, který skupina může ukořistit, se předem oznámí. Je tedy na hráčích jakou zvolí taktiku, jestli vzít ty pojmy, u kterých si jsou jistí, nebo hledat další s vyšším počtem bodů, ale riskovat tak ztrátu těch co našli dříve. Pojem, který skupina z území odnese, už si musí nechat a nemůže ho vrátit. V závěru fáze mají skupiny čas se domluvit, co který pojem znamená. 

  V druhé fázi mají hráči (opět po skupinách) za úkol pojmy vysvětlit. Pokud pojem vysvětlí správně, získají příslušný počet bodů. Pokud ne, dostane šanci jiná, vylosovaná, skupina. Vyhrává ta skupina, která má na konci nejvyšší počet bodů.

  Hru můžeme obměnit tak, že mezi získáváním a vysvětlováním pojmů mají hráči čas si obsah pojmů zjistit nebo ověřit (na internetu, od kolemjdoucích, …).

  Potřebný čas: dle počtu pojmů, typicky 10 + 15 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky: lístečky s pojmy

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály pro tuto hru.

  Námět: Kateřina Hyšková, 10. přístav vodních skautů Maják Liberec

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova