Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Skupinová výuka

Stránka naposledy upravena 08:06, 27 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Hanou Kasíkovou ,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Výuka, která se děje ve skupinové organizační formě. Třída je rozdělena na menší skupiny (většinou 3-5 členné), skupinám jsou zadány shodné či rozdílné úkoly. Skupiny mohou být stejnorodé (např. skupiny rychleji se učících dětí vedle skupin dětí pomaleji se učících) nebo různorodé (např. v jedné skupině děti s různými schopnostmi pro daný předmět).

  Ve skupinové výuce je důležité:
  - Volit vhodný úkol pro tuto organizační formu
  - Sledovat skupinové procesy, aby optimálně ovlivňovaly učení
  - Pokud v úkolu jde především o spolupráci, je optimální pracovat podle principů kooperativního učení (viz heslo kooperativní výuka)
   

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:

  • SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009.
  • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999.
  • MECHLOVÁ, E., HORÁK, F. Skupinové vyučování na základní a střední škole. Praha: SPN, 1986.

  Klíčová slova
  • Skupinová výuka
  • organizace vyučování
  • výuka